Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Repatriacja - co to jest repatriacja? Definicja, charakterystyka, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Repatriacja jest pojęciem oznaczającym specyficzny rodzaj migracji ludności. Polega ona na powrocie do ojczyzny osób, które z rozmaitych względów (wojennych, politycznych, środowiskowych) musiały w przeszłosci opuścić swój kraj (źródłosłów: re – oznaczające powrót, patria – ojczyzna). Pojęcie to najczęściej odnosi się do jeńców wojennych, którzy po latach więzienia na obczyźnie wracają w rodzinne strony, emigrantów lub osób przymusowo przesiedlonych.

Obowiązująca ustawa stwierdza, że repatriantem może być także osoba pochodzenia polskiego, czyli np. taka, której przodkowie zostali wysiedleni z kraju, a ona wychowała się za granicą. Nie ma tutaj powrotu do ojczyzny, ponieważ dana osoba nigdy nie mieszkała w Polsce, co więcej, jej przodkowie mogli zamieszkiwać tereny, które współcześnie nie należą do granic Polski (np. tereny wschodnie kraju przed 1939 r.).

Powyższe odejście od dosłownego znaczenia słowa repatriant i repatriacja nie jest jedynym. Współcześnie repatriacją, często błędnie, określa się przyjazdy do Polski osób wysiedlonych w latach II wojny światowej do Kazachstanu czy na Syberię. Nie jest to repatriacja w ścisłym tego słowa znaczeniu...

Podobne wypracowania