Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Etyka indywidualna, etyka społeczna - definicja, porównanie, opis

Etyka jest nauką o moralności – o dążeniu do realizacji dobra. W związku z tym, że człowiek jest istotą dwuwymiarową, funkcjonuje jako jednostka i jako element szerszej społeczności, wyróżnić możemy etyki indywidualną i społeczną.

Etyka indywidualna człowieka to jego osobiste przeświadczenie o tym, co jest dobre, a co złe i co należy czynić, by postępować w zgodzie z własną moralnością. Warto zaznaczyć, że jednostkowa moralność nie kształtuje się w izolacji – wpływają na nią bowiem w istotny sposób środowisko życia człowieka i jego kultura.

Etyka społeczna to natomiast pewne warunki funkcjonowania form zbiorowych: grup i instytucji. Ich działanie, ze względu na fakt oddziaływania na wielu ludzi, również powinno moralnie dążyć do realizacji dobra. Etyka społeczna określa działanie takich instytucji jak prawo państwowe, wskazuje, w jakich momentach ich funkcjonowanie będzie sprawiedliwe. Etyka społeczna wskazuje nie to, co jest, ale to co powinno być – dąży do ideału moralnego instytucji i różnych sfer życia społecznego. Etyka społeczna dotyczy licznych dziedzin zbiorowego funkcjonowania człowieka, np. ekonomii (z punktu widzenia pracownika, pracodawcy, etyki zawodowej i wielu, wielu innych).

Wydaje się, że nie powinno się odróżniać etyki indywidualnej od etyki społecznej, ponieważ choć różne są podmioty, wartości moralne powinny być jednak podobne. Przykładowo konieczność przestrzegania umów przez międzynarodowe społeczeństwo – rzecz etycznie dobra – również może odnosić się do poszczególnych jednostek. Zarówno w przeszłości, jak i współcześnie prowadzona jest dyskusja na temat wyróżnienia etyki społecznej jako moralności ukierunkowującej zachowania między grupami ludzkimi z etyki jako takiej. Czy grupy i społeczeństwa powinny kierować się inną, szerzej rozumianą etyką niż poszczególne jednostki? Jakie różnice miałyby występować pomiędzy poszczególnymi etykami? Niezależnie jednak od tego, czy wyróżnimy etykę społeczną, warto dążyć do moralnego postępowania w życiu codziennym nie tylko przez jednostki, ale też przez organizacje, instytucje czy przedsiębiorstwa – z korzyścią dla wszystkich ludzi.

Podobne wypracowania do Etyka indywidualna, etyka społeczna - definicja, porównanie, opis