Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Imigracja - definicja, przyczyny i skutki

Przemieszczanie się ludności, dokonywanie zmian miejsca zamieszkania nazywamy migracją. Ze zjawiskiem tym mamy do czynienia już od zamierzchłych czasów – ludzkie wędrówki istniały właściwie od momentu pojawienia się człowieka. Migracja jest zjawiskiem całkowicie naturalnym, możemy wyróżnić kilka jej rodzajów, które różnicują się pod względem kierunków, przyczyn i czasu trwania. Jednym z rodzajów migracji jest imigracja.

Imigracja jest rozumiana jako przyjazd (przeciwieństwo wyjazdu z danego kraju – emigracji) do innego kraju z zamiarem stałego zamieszkania w nim (łacińskie pochodzenie słowa imigracja: „immigro” – osiedlać się). Przyczyn imigracji może być bardzo wiele – począwszy od indywidualnych preferencji mieszkaniowych czy zawodowych migrujących osób, aż po masowe wyjazdy z ojczyzny zagrożonych grup ludzi (np. ze względów politycznych).

Podobnie jak zróżnicowane są przyczyny przyjazdu do innego kraju, imigracja prowadzi do rozmaitych skutków (pozytywnych i negatywnych). Pozytywne skutki imigracji można rozpatrywać z punktu widzenia samych imigrantów – zmiana miejsca zamieszkania jest dla nich szansą na lepsze życie (często zdarza się nawet, że jest jedynym ratunkiem przed trudną sytuacją w ojczystym kraju) – oraz ze strony kraju przyjmującego: zwiększa się rynek pracy, rośnie liczba potencjalnych konsumentów itp. Niestety, nadmierna imigracja rodzi często więcej problemów niż korzyści.

Negatywne skutki imigracji występują głównie z punktu widzenia kraju przyjmującego imigrantów. Tworzące się problemy społeczne (niechęć do przystosowania się do warunków kraju przyjmującego dużych grup imigrantów i konflikty z mieszkańcami), polityczne i gospodarcze wymuszają na państwach wprowadzanie różnych limitów czy regulacji prawnych stałego pobytu przyjezdnych.

Współcześnie imigracja staje się problemem krajów wysokorozwiniętych. Stanowią one atrakcyjne miejsca przyjazdu (ze względu na wysoki poziom życia i dużą liczbę miejsc pracy) dla osób z krajów biedniejszych. Przykładami mogą być tutaj Francja, Niemcy – gdzie imigranci to głównie osoby z krajów arabskich czy Stany Zjednoczone, które przyciągają emigrujących z Azji czy też z Ameryki Południowej.

Nasilająca się imigracja do krajów rozwiniętych jest związana ze zwiększającym się różnicą między dochodami krajów bogatych i biednych.

Podobne wypracowania do Imigracja - definicja, przyczyny i skutki