Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Konflikty społeczne - Konflikt wartości - przykłady, definicja. Konflikt wartości w życiu publicznym

Konflikt wartości to jeden z przykładów konfliktu społecznego. Wynika z faktu, że współistniejące w społeczeństwie grupy mogą różnić się pod względem wyznawanych wartości oraz ich hierarchii. Konflikty wartości są bardzo trudno rozwiązywalne, bowiem pewne wartości wykluczają inne – zwycięstwo określonej wartości powoduje rezygnację z innych, stąd utrudnione jest osiągnięcie kompromisu przez skonfliktowane grupy.

Podmiotem, który hierarchizuje wartości, jest zawsze poszczególna jednostka. Duży wpływ na hierarchię wartości jednostki ma jednak kultura, środowisko, w jakim została wychowana, w jakim funkcjonuje na co dzień. Wartości wyznawane przez każdego człowieka dotyczą najróżniejszych spraw i są kluczowe w kształtowaniu życia. Poprzez wartości człowieka rozumieć można m.in. stosunek do pracy, gotowość samorozwoju, także stosunek do zwierząt czy rolę przypisywaną przez jednostkę kontaktom interpersonalnym. Poprzez codzienne dokonywanie wyborów, w zgodzie ze swoimi wartościami, tworzy się codzienność człowieka.

Konflikt wartości następuje wtedy, kiedy jednostki lub grupy dążąc do realizacji swoich celów (zgodnie ze swoimi wartościami) napotykają innych – postępujących zgodnie z własną, ale odmienną hierarchią wartości.

Przykładem konfliktu wartości są konflikty między różniącymi się pod względem światopoglądu jednostkami, bardziej wyraźne konflikty rodzą się jednak między osobami różnych kultur czy religii (konflikt kulturowy czy religijny wzmocniony jeszcze różnicami w hierarchii wartości). Wychowanie w odmiennej kulturze i wyznawanie innej wiary powoduje, że hierarchie wartości mogą bardzo od siebie odbiegać – skutkuje to tym większym nasileniem konfliktu. Konfliktem wartości jest również zwykle konflikt pokoleniowy, czego przykładem może być oczekiwanie rodziców, że ich dzieci będą się uczyć, by zapewnić sobie dobrą przyszłość (tu wartością jest wykształcenie owocujące w przyszłości dobrym wynagrodzeniem). Dzieci często wolą jednak zabawę i rozrywkę – ku oburzeniu i rozczarowaniu starszego pokolenia.

Jak wspomniano, rozwiązywanie konfliktów wartości jest bardzo trudne i wymaga dużej woli porozumienia, a także – często długotrwałej dyskusji, która choć może prowadzić do kompromisu, rzadko kiedy zadowala wszystkie zainteresowane strony.

Podobne wypracowania do Konflikty społeczne - Konflikt wartości - przykłady, definicja. Konflikt wartości w życiu publicznym