Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Konflikty społeczne - Konflikt wartości - przykłady, definicja. Konflikt wartości w życiu publicznym

Konflikt wartości to jeden z przykładów konfliktu społecznego. Wynika z faktu, że współistniejące w społeczeństwie grupy mogą różnić się pod względem wyznawanych wartości oraz ich hierarchii. Konflikty wartości są bardzo trudno rozwiązywalne, bowiem pewne wartości wykluczają inne – zwycięstwo określonej wartości powoduje rezygnację z innych, stąd utrudnione jest osiągnięcie kompromisu przez skonfliktowane grupy.

Podmiotem, który hierarchizuje wartości, jest zawsze poszczególna jednostka. Duży wpływ na hierarchię wartości jednostki ma jednak kultura, środowisko, w jakim została wychowana, w jakim funkcjonuje na co dzień. Wartości wyznawane przez każdego człowieka dotyczą najróżniejszych spraw i są kluczowe w kształtowaniu życia. Poprzez wartości człowieka rozumieć można m.in. stosunek do pracy, gotowość samorozwoju, także stosunek do zwierząt czy rolę przypisywaną przez jednostkę kontaktom interpersonalnym. Poprzez codzienne dokonywanie wyborów, w zgodzie ze swoimi wartościami, tworzy się codzienność człowieka.

Konflikt wartości następuje wtedy, kiedy jednostki lub grupy dążąc do realizacji swoich celów (zgodnie ze swoimi wartościami) napotykają innych – postępujących zgodnie z własną, ale odmienną...

Podobne wypracowania