Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

WOS - strona 8

 • Azyl a status uchodźcy - porównanie, opracowanie pojęć

  Uchodźcą określa się osobę, która w obawie przed zagrożeniem ciążącym nad jego życiem, zdrowiem lub wolnością zmuszona jest opuścić zamieszkiwany przez siebie kraj. Ta przymusowa migracja często wynika z konfliktów zbrojnych bądź klęsk żywiołowych zaistniałych na danym terenie.  Status uchodźcy jest regulowany Konwencją Gen... »

 • Azyl polityczny - definicja, opracowanie pojęcia. Azyl polityczny w Polsce

  Azyl polityczny jest specjalną instytucją, na podstawie której państwo na mocy oświadczenia woli obcokrajowca (przebywającego na terenie państwa) udziela mu schronienia oraz odpowiedniej opieki prawnej.  Termin nazywa pochodzi z języka łacińskiego, w którym oznacza schronienie. Osoba, której udzielany jest azyl, nosi... »

 • Bahrajn - zamieszki w Bahrajnie - przyczyny, przebieg, skutki

  Bahrajn jest niewielkim krajem wyspiarskim położonym w Zatoce Perskiej, który uzyskał niepodległość w 1971 r. Główny źródłem dochodu jest w Bahrajnie ropa naftowa, warto jednak dodać, że Bahrajn on jednym z tzw. rajów podatkowych, stąd z liberalnych przepisów Bahrajnu korzysta wiele międzynarodowych przedsiębio... »

 • Bałkanizacja - co to jest bałkanizacja? Definicja, opis, przykłady. Podział terytorialny państwa

  Mianem bałkanizacji określa się sytuację, w której pozornie zwarty region, terytorium rozbija się na mniejsze, często spierające się ze sobą, słabsze jednostki. Zjawisko bałkanizacji najczęściej występuje na terenie krajów wielonarodowych lub wielowyznaniowych, w których na porządku dziennym są konflikty.Etymologia tego okre... »

 • Bałkanizacja - definicja, charakterystyka, przykłady

  Bałkanizacją określa się sytuację, w której pozornie zwarty region, terytorium, rozbija się na mniejsze, często spierające się ze sobą, słabsze jednostki. Zjawisko bałkanizacji najczęściej występuje na terenie krajów wielonarodowych lub wielowyznaniowych, w których konflikty są na porządku dziennym.Etymologia tego określenia... »

 • Bank Światowy - co to jest Bank Światowy? Definicja, cele, charakterystyka działań

  Na organizację określaną jako Bank Światowy (ang. World Bank) składają się dwie agencje działających w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Są to: Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (The International Development Association) oraz Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (The International Bank for Reconstruction and Development). P... »

 • Bank Światowy - definicja, cele i zadania, znaczenie

  Na organizację określaną jako Bank Światowy (ang. World Bank) składają się dwie agencje działające w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Są to: Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (The International Development Association), Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (The International Bank for Reconstruction and Development). Potoczn... »

 • Bank Światowy - geneza, historia

  Bank Światowy (ang. World Bank) powstał na mocy postanowień konferencji w Bretton Woods, odbywającej się w lipcu 1944 roku.  Prócz niego, ustanowione zostały jeszcze 4 inne organizacje. Swoją działalność Bank rozpoczął 25. czerwca 1946 roku. Początkowo Bank Światowy znany był jako Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (w języku angi... »

 • Bank Światowy a Międzynarodowy Fundusz Walutowy - cele, charakterystyka, porównanie

  Bank Światowy oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy zostały powołane w tym samym czasie. Miało to miejsce podczas Konferencji w Bretton Woods, w 1944 roku. Ich utworzenie miało na celu odbudowę zdruzgotanej drugą wojną światową gospodarki Europy. Aktualnie mają one głównie pobudzać gospodarkę światową poprzez ułatwianie handlu zagraniczneg... »

 • Banknoty i monety euro - wygląd, charakterystyka

  Waluta euro jak każda waluta posiada swoje banknoty i monety, które są w obiegu w państwach, które przyjęły walutę euro. Waluta euro posiada następujące nominały: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 Euro. Wszystkie banknoty mają taki sam wygląd w każdym kraju strefy euro, jedynie monety mają inny wizerunek. Banknoty są emitowane pr... »