Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

WOS - strona 11

 • Bezrobocie - Bezrobocie strukturalne - definicja, przyczyny, przykłady

  Bezrobocie strukturalne to odmiana bezrobocia, której cechą charakterystyczną jest niedopasowanie zapotrzebowania na pracowników i osób chętnych do pracy (niedopasowanie popytu na pracę i podaży pracowników). Niedopasowanie pracowników i pracodawców na rynku pracy może mieć kilka przyczyn, najczęściej sp... »

 • Bezrobocie - definicja, rodzaje. Przyczyny i skutki bezrobocia

  Bezrobocie to zjawisko społeczne, które polega na tym, że w społeczeństwie występuje pewna grupa osób chętnych i zdolnych do pracy, która jednak ze względu na różne uwarunkowania nie może znaleźć pracy. Wyróżniamy kilka rodzajów bezrobocia, jego podziały przeprowadzono na podstawie rozmaitych kryteri&oac... »

 • Białoruś - Unia Europejska - charakterystyka wzajemnych stosunków. Opracowanie

  Republika Białorusi od 1991 roku jest niepodległym państwem. Wcześniej, przez setki lat, Białoruś znajdowała się pod wpływem Rosji lub Polski, zaś w wieku XX Białoruś, jako Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka, była jednym z krajów związkowych Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR).Po uzyskaniu niepodległości, przez... »

 • Bigamia – definicja, charakterystyka, przykłady

  Bigamia (dwużeństwo) oznacza pozostawanie w związku małżeńskim jednocześnie z więcej niż z jedną osobą (bigamia stanowi rodzaj poligamii ograniczony jednak tylko do dwóch małżonków jednej osoby). Bigamia jest w wielu krajach, m.in. w Polsce i całej Unii Europejskiej, prawnie zakazana, a za zawarcie podwójnego związku przewid... »

 • Birma - Konflikt w Birmie - wojna domowa, ustrój polityczny, historia. Opracowanie

  Birma jest krajem położonym w południowo-wschodniej Azji, cechującym się bardzo burzliwą historią, szczególnie po II wojnie światowej. Obecnie rządzi tam junta wojskowa, która doprowadziła do skrajnej izolacji kraju na arenie międzynarodowej. Od XIX wieku Birma (inna nazwa kraju to Myanmar) do zakończenia II wojny światowej znajdo... »

 • Błąd statystyczny - definicja, charakterystyka, wzór

  Błędem statystycznym nazywa się różnicę pomiędzy wartością oczekiwaną a wartością faktycznie występującą. Innymi słowy jest to odchylenie tych dwóch wartości od siebie.  Badania statystyczne często wykorzystywane są naukach społecznych. Polegają one na badaniu określonej liczby osób nazywanej grupa reprezentatywną a ... »

 • Bolszewizm - Totalitaryzm bolszewicki - cechy, charakterystyka

  Bolszewizmem (z ros. „większość”) określa się ideologie biorącą swe podstawy z marksizmu. Bolszewicy wierzyli, iż poprzez rewolucję możliwe będzie wdrożenie założeń marksistowskich w struktury społeczne oraz gospodarcze. Mimo że bolszewizm kojarzony jest z Rosją, jego korzeni należy doszukiwać się w Brukseli. To tam w 1903 roku miał... »

 • Broń jądrowa, biologiczna, chemiczna - Broń masowego rażenia - definicja, rodzaje, podział. Opracowanie

  Bronią masowego rażenia określa się różne, używane w czasach współczesnych, środki wykorzystane w walce, przeznaczone do osłabienia i likwidacji organizmów żywych.Broń masowej zagłady określa się inaczej jako „broń ABC” od skrótu: Atomowa, Biologiczna, Chemiczna. Broń atomowa (inaczej jądrowa lub chemiczna... »

 • Broń masowego rażenia - definicja, charakterystyka, rodzaje

  Bronią masowego rażenia określa się różne, używane w czasach współczesnych, środki wykorzystywane w walce, przeznaczone do rażenia żywych organizmów. Inaczej broń masowej zagłady określa się jako broń ABC od skrótu: atomowa, biologiczna, chemiczna. Broń atomowa (inaczej jądrowa lub chemiczna) wykorzystuje energie wewn... »

 • Brygady Męczenników Al-Aksy - organizacje terrorystyczne - historia, działalność. Opracowanie

  Bragady Al-Aksy to ugrupowanie powiązane z organizacją Jasira Arafata – Al-Fatah, w świecie politycznym pojawiło się po pierwszej Intifadzie. Działalność ugrupowania rozpoczęła się w 2000 r.  Brygady Al-Aksy powstały jako odłam organizacji Fatah – świecki palestyński ruch narodowy kierowany przez Jasira Arafata. Ideologicznie... »