Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

WOS - strona 13

 • Cenzus - definicja, charakterystyka, rodzaje

  Cenzus jest pojęciem dosyć szeroko rozumianym, wywodzi się z łacińskiego słowa cenzus i oznacza oszacowanie majątku. Cenzus oznacza ograniczenie w stosunku do głosowania, administracji itd. Cenzus pozwala i uprawnia do korzystania z praw i swobód w zależności od majątku. Pojęcie to wywodzi się ze Starożytnego Rzymu, który prowadz... »

 • Cezaropapizm - definicja, charakterystyka

  Cezaropapizm to pojęcie wywodzące się z połączenie dwóch łacińskich terminów: caesar i papa, co w połączeniu oznacza skupienie władzy nad państwem oraz Kościołem w rękach władcy. Propagatorzy tej doktryny głosili, iż władza zwierzchnia nad władzą kościelną powinna przypadać reprezentantowi władzy świeckiej, czyli panującemu monarsz... »

 • Chiny - Prawa człowieka w Chinach - opracowanie tematu

  Chiny są krajem, w którym od kilkudziesięciu lat (końcówka lat 40.) panuje ustrój socjalistyczny. W ostatnich dekadach gospodarcza strona ideologii socjalistycznej zwróciła się ku kapitalizmowi, jednakże w sferze społecznej Chiny nadal pozostają jednym z krajów, które nadal nie przestrzegają praw człowie... »

 • Chiny - Tybet - konflikt. Charakterystyka stosunków między Chinami i Tybetem - opracowanie

  Tybet jest współcześnie jedną z chińskich prowincji – taki stan rzeczy nie istniał jednak zawsze. Przez wiele lat Tybet był niepodległym państwem o własnej bogatej kulturze i tradycji, którego historia nieodłącznie związana była (i jest) z ogromnym sąsiadem – Chinami. Tybet został włączony w granice Cesarstwa Chińskieg... »

 • Chiny i Japonia - Stosunki chińsko-japońskie - opracowanie i opis

  Stosunki chińsko-japońskie w ostatnich latach ulegają pewnemu ociepleniu, nadal jednak między tymi dwoma krajami Dalekiego Wschodu istnieje kilka tematów spornych, których rozwiązanie mogłoby w ogromny sposób wpłynąć na dalsze zacieśnienie więzi. Rozwiązane wspomnianych kwestii spornych jest jednak bardzo trudne i wymaga wol... »

 • Choroby cywilizacyjne - definicja, przyczyny i skutki, przykłady chorób cywilizacyjnych

  Choroby cywilizacyjne zamiennie nazywane są też „chorobami XXI wieku”.Nazwa „choroby cywilizacyjne” związana jest z faktem, iż o wiele częściej występują one w krajach wysoko rozwiniętych. Im wyższy rozwój danego państwa, tym większy odsetek obywateli, chorujących na jedną z chorób określanych jako – w... »

 • Choroby cywilizacyjne - definicja, przyczyny, charakterystyka, przykłady

  Choroby cywilizacyjne zamiennie nazywane są chorobami XXI wieku. Nazwa 'choroby cywilizacyjne' związana jest z faktem, że ich występowanie jest częściej spotykane w krajach wysoko rozwiniętych. Im wyższy rozwój danego państwa, tym większy odsetek obywateli chorujących na jedną z chorób określanych jako cywilizacyjne. Wśród... »

 • Chrześcijańska demokracja - Chrześcijańska demokracja (chadecja) w Polsce - charakterystyka, założenia, przedstawiciele

  Chadecja w Polsce pojawia się na początku XX wieku w postaci kilku partii i grup politycznych. Ugrupowania chadeckie rozwijają się w Galicji i na terenach byłego zaboru pruskiego oraz częściowo na ziemiach polskich. Chadecja w Polsce, podobnie jak i na Zachodzie, miała zbliżony program oparty na etyce chrześcijańskiej, nie chciała jednak mieszać... »

 • Chrześcijańska demokracja - koncepcja człowieka w chrześcijańskiej demokracji. Opracowanie

  Koncepcja człowieka w myśli chrześcijańskiej demokracji jest dosyć jasna. Chadecja, podobnie jak liberalizm, postrzega człowieka jako wolną i swobodną jednostkę. Zgodnie z prawami boskimi człowiek mamy prawo do bycia wolnymi i do postępowania tak jak uważamy za słuszne. Tego typu postrzeganie jednostki wynika z filozofii personalistycznej. Człow... »

 • Chrześcijańska demokracja - koncepcja państwa. Opracowanie

  Idealnym ustrojem chrześcijańskiej demokracji jest demokracja, która – według zwolenników koncepcji – powinna funkcjonować w państwie jako naturalny i niezmienny ustrój. Państwo musi być silne i stanowcze, nie może jednak nazbyt ingerować w życie obywateli. Demokracja parlamentarna jest więc idealna dla chadecji.... »