Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

WOS - strona 10

 • Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe - definicja i porównanie (różnice, podobieństwa)

  Bezpieczeństwo najłatwiej określić jako stan lub proces, w którym dany podmiot może istnieć oraz rozwijać się. Jest ono zjawiskiem niestałym. Bezpieczeństwo narodowe jest to potencjał państwa objawiający się w zdolności do skutecznej obrony terytorium zarówno przed atakami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Władza ma za zadanie zap... »

 • Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI w. - uwarunkowania geopolityczne i geoekonomiczne. Opracowanie

  Bezpieczeństwo narodowe oznacza zdolność państwa do obrony swojego terytorium. Dotyczy to zarówno ataków z zewnątrz, jak i potencjalnych problemów wewnętrznych. Możemy wyznaczyć następujące czynniki składające się na bezpieczeństwo narodowe: - potencjał militarny – oznaczający stan narodowych sił zbrojnych, któ... »

 • Bezpieczeństwo państwa - Bezpieczeństwo wewnętrzne a narodowe - porównanie i opis

  Bezpieczeństwo narodowe jest definiowane jako zdolność danego państwa do obrony własnego terytorium. Dotyczy to zarówno napaści z zewnątrz, jak kwestii problematycznych w granicach danego kraju. Jest to stan zapewniający nie tylko utrzymanie państwa, ale również rozwój tego ostatniego.Władza więc za pomocą różnych śro... »

 • Bezpieczeństwo państwa - Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski - opracowanie

  Bezpieczeństwo to – podając najkrótszą, ale i najtrafniejszą definicję – stan danego państwa wolny od różnorakich zagrożeń. Bezpieczeństwo w rzeczywistości nie jest, rzecz jasna, stanem rozumianym w sposób dosłowny, ale dynamicznym procesem. Ze względu na stosunek do obszaru państwa, bezpieczeństwo dzielimy na: b... »

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - co to jest bezpieczeństwo wewnętrzne? Definicja, działania, przykłady

  Bezpieczeństwo najłatwiej określić jako stan poczucia stabilizacji lub pewność możliwości obrony w obliczu zagrożenia. Bezpieczeństwo wewnętrzne odnosi się do zagrożeń występujących wewnątrz państwa, a jego  zapewnienie leży w interesie polityki wewnętrznej kraju. Istnieją dwa ujęcia zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego:- w ujęciu wąskim... »

 • Bezrobocie - Bezrobocie cykliczne - definicja, charakterystyka, przykłady

  Bezrobocie cykliczne (koniunkturalne, keynesowskie) jest rodzajem bezrobocia (zjawiska cechującego się nadwyżką podaży pracowników nad popytem na pracę), które zależy od koniunktury gospodarczej lub recesji – momentu cyklu, w jakim znajduje się gospodarka.W cyklu gospodarczym można wyróżnić dwa charakterystyczne okresy... »

 • Bezrobocie - Bezrobocie frykcyjne - definicja, charakterystyka, przykłady

  Bezrobocie frykcyjne jest jedną z odmian bezrobocia, która wyróżnia się pewnymi pozytywnymi cechami dla rynku pracy, a do tego nie wiąże się z dużymi kosztami społecznymi, jakie występują nieraz w przypadku innych typów bezrobocia. Nazwa bezrobocia frykcyjnego (łac. frictio – tarcie)  jest związana z systematyczn... »

 • Bezrobocie - Bezrobocie jawne - definicja, charakterystyka, przykłady

  Bezrobociem nazywamy zjawisko, kiedy na rynku występuje nierównowaga pomiędzy osobami zdolnymi do pracy a możliwością ich zatrudnienia. Możemy podzielić bezrobocie na dwa rodzaje: bezrobocie jawne (inaczej zarejestrowane) i bezrobocie ukryte (niezarejestrowane) – podział ten przebiega według dokonania lub nie rejestracji osoby bezro... »

 • Bezrobocie - Bezrobocie klasyczne - definicja, charakterystyka, przykłady

  Bezrobocie klasyczne jest odmianą bezrobocia (zjawisko niedopasowania osób chętnych i zdolnych do pracy i zapotrzebowania pracodawców na pracowników) wyróżnioną ze względu na swoją przyczynę. W przypadku bezrobocia klasycznego pewna grupa osób pozostaje bez pracy, ponieważ zarobki zatrudnionych pracownikó... »

 • Bezrobocie - Bezrobocie neoklasyczne - definicja, charakterystyka, przykłady

  Bezrobocie neoklasyczne jest rozwinięciem idei bezrobocia klasycznego. W bezrobociu klasycznym mamy do czynienia ze sztuczną ingerencją w mechanizmy rynku. Wpływając na wysokość płacy minimalnej (ustalając ją na wyższym poziomie, niż wynosi tzw. poziom równowagi ustalony na podstawie swobodnego kształtowania się podaży i popytu na pracę),... »