Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

WOS - strona 5

 • Alienacja - alienacja polityczna - definicja, charakterystyka, przykłady

  Termin alienacja oznacza wyobcowanie, został wprowadzony przez M. Hessa, aczkolwiek rozwinął go w swych pracach K. Marks. Może ona dotyczyć różnych sfer życia. W przypadku alienacji politycznej mowa o odrzuceniu norm i poglądów świata polityki, odejście od przyjętych struktur politycznych. To także swego rodzaju samodzielność w sfe... »

 • Alterglobalizm - definicja, cechy, charakterystyka

  Alterglobalizmem określa się ruch polityczno-społeczny którego główną ideą jest dążenie do zmiany aktualnie obowiązujących stosunków międzynarodowych ,społecznych, ekonomicznych czy ekologicznych. Ruch ten jest aktualnie spotykany w większości krajów świata.  Ruch alterglobalistyczny jest złożony z idei r&oacu... »

 • Alterglobalizm a antyglobalizm - różnice

  Często terminów „antyglobalizm” oraz „alterglobalizm” używa się zamiennie. Jest to jednak błąd, gdyż ruchy te różnią się między sobą poglądowo.  Alterglobalizm jest ruchem polityczno-społecznym, którego przedstawiciele opowiadają się za radykalnym odmienieniem panujących na świecie stosunk&oac... »

 • AMC - Andyjski Wspólny Rynek - cele, zadania, opis

  AMC - Andyjski Wspólny Rynek (Andino Mercado Comun, AMC) - tzw. Pakt Indyjski lub Układ z Cartageny - jedno z ugrupowań regionalnej integracji gospodarczej.  AMC powołany został przez 5 państw: Chile, Ekwador, Kolumbię, Peru i Wenezuelę. Podczas konferencji w Bogocie, w sierpniu 1966 r., szefowie rządów ww. państw uchwalili... »

 • Amnesty International - cele, działania, charakterystyka

  Amnesty International (znana też jako Amnesty bądź AI) to międzynarodowa organizacja pozarządowa. Powołana została w celu „badań i przeciwdziałania naruszeń praw człowieka oraz wymierzania sprawiedliwości dla tych, których prawa zostały naruszone”. Organizacja założona została w 1961 roku w Londynie przez brytyjskiego adwok... »

 • Anarchizm - Anarchizm w Polsce - geneza, charakterystyka

  Anarchizm w Polsce pojawia się, podobnie jak i w innych częściach Europy, w XIX wieku, zwłaszcza w obszarze zaboru rosyjskiego i austriackiego. Polski ruch anarchistyczny nigdy nie był silną i zwartym nurtem. Historia polskiego ruchu anarchistycznego jest dosyć krótka.  Rodowód anarchizmu polskiego rozpoczyna się od braci pols... »

 • Anarchizm - co to jest anarchizm? Definicja i założenia doktryny

  Anarchizm to idea rozpowszechniona w XIX wieku, postulująca zniesienia władzy państwowej i wszelkich struktur władzy wprowadzonych na zasadzie przymusu. Anarchizm oznacza z greckiego – bez władcy, chaos, bezrząd. Postuluje budowanie społeczeństwa opartego na  równości, wolności i solidarności, bez państwa, władzy, policji i inn... »

 • Anarchizm - historia, ideologia, przedstawiciele

  Anarchizm pojawia się w XIX w. głoszony przez warstwy robotnicze jako przeciwieństwo arystokratycznego modelu, a także jako rozczarowanie Marksem. Anarchizm uważał, że wszyscy ludzie są równi. Mimo że o anarchizmie po raz pierwszy usłyszano w XIX w, jego początki sięgają o wiele wcześniej. O anarchii rozprawiają już wielcy filozofowi star... »

 • Angela Merkel - życiorys, partia, polityka

  Angela Merkel jest obecnym (2011 r.) kanclerzem Republiki Federalnej Niemiec (od 2005 r.). Jest także zaangażowana w działalność niemieckiej partii – Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU); pełni funkcję jej przewodniczącej od 2000 roku, co więcej – była ona także przewodniczącą rządzącej w latach 2002-2005 koalicji CDU i CSU (Unii... »

 • Anomia społeczna - ujęcie Durkheima i Mertona - charakterystyka

  Definicja pojęcia anomii jest równoznaczna z brakiem norm społecznych lub ich zaniku. Anomia to stan świadomości jednostki, polegający na odrzuceniu pewnych przyjętych wartości oraz zastąpieniu ich poprzez chaotycznie skonstruowane popędy. Jednostka taka cechuje się całkowitym wyzbyciem się poczucia wspólnoty z grupa społeczną or... »