Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

WOS - strona 5 wypracowanie

 • Cenzus - definicja, charakterystyka, rodzaje

  Cenzus jest pojęciem dosyć szeroko rozumianym, wywodzi się z łacińskiego słowa cenzus i oznacza oszacowanie majątku. Cenzus oznacza ograniczenie w stosunku do głosowania, administracji itd. Cenzus pozwala i uprawnia do korzystania z praw i swobód w zależności od majątku. Pojęcie to wywodzi się ze Starożytnego Rzymu, który prowadz... »

 • Cezaropapizm - definicja, charakterystyka

  Cezaropapizm to pojęcie wywodzące się z połączenie dwóch łacińskich terminów: caesar i papa, co w połączeniu oznacza skupienie władzy nad państwem oraz Kościołem w rękach władcy. Propagatorzy tej doktryny głosili, iż władza zwierzchnia nad władzą kościelną powinna przypadać reprezentantowi władzy świeckiej, czyli panującemu monarsz... »

 • Chiny - Prawa człowieka w Chinach - opracowanie tematu

  Chiny są krajem, w którym od kilkudziesięciu lat (końcówka lat 40.) panuje ustrój socjalistyczny. W ostatnich dekadach gospodarcza strona ideologii socjalistycznej zwróciła się ku kapitalizmowi, jednakże w sferze społecznej Chiny nadal pozostają jednym z krajów, które nadal nie przestrzegają praw człowie... »

 • Chiny - Tybet - konflikt. Charakterystyka stosunków między Chinami i Tybetem - opracowanie

  Tybet jest współcześnie jedną z chińskich prowincji – taki stan rzeczy nie istniał jednak zawsze. Przez wiele lat Tybet był niepodległym państwem o własnej bogatej kulturze i tradycji, którego historia nieodłącznie związana była (i jest) z ogromnym sąsiadem – Chinami. Tybet został włączony w granice Cesarstwa Chińskieg... »

 • Chiny i Japonia - Stosunki chińsko-japońskie - opracowanie i opis

  Stosunki chińsko-japońskie w ostatnich latach ulegają pewnemu ociepleniu, nadal jednak między tymi dwoma krajami Dalekiego Wschodu istnieje kilka tematów spornych, których rozwiązanie mogłoby w ogromny sposób wpłynąć na dalsze zacieśnienie więzi. Rozwiązane wspomnianych kwestii spornych jest jednak bardzo trudne i wymaga wol... »

 • Choroby cywilizacyjne - definicja, przyczyny i skutki, przykłady chorób cywilizacyjnych

  Choroby cywilizacyjne zamiennie nazywane są też „chorobami XXI wieku”.Nazwa „choroby cywilizacyjne” związana jest z faktem, iż o wiele częściej występują one w krajach wysoko rozwiniętych. Im wyższy rozwój danego państwa, tym większy odsetek obywateli, chorujących na jedną z chorób określanych jako – w... »

 • Choroby cywilizacyjne - definicja, przyczyny, charakterystyka, przykłady

  Choroby cywilizacyjne zamiennie nazywane są chorobami XXI wieku. Nazwa 'choroby cywilizacyjne' związana jest z faktem, że ich występowanie jest częściej spotykane w krajach wysoko rozwiniętych. Im wyższy rozwój danego państwa, tym większy odsetek obywateli chorujących na jedną z chorób określanych jako cywilizacyjne. Wśród... »

 • Chrześcijańska demokracja - Chrześcijańska demokracja (chadecja) w Polsce - charakterystyka, założenia, przedstawiciele

  Chadecja w Polsce pojawia się na początku XX wieku w postaci kilku partii i grup politycznych. Ugrupowania chadeckie rozwijają się w Galicji i na terenach byłego zaboru pruskiego oraz częściowo na ziemiach polskich. Chadecja w Polsce, podobnie jak i na Zachodzie, miała zbliżony program oparty na etyce chrześcijańskiej, nie chciała jednak mieszać... »

 • Chrześcijańska demokracja - koncepcja człowieka w chrześcijańskiej demokracji. Opracowanie

  Koncepcja człowieka w myśli chrześcijańskiej demokracji jest dosyć jasna. Chadecja, podobnie jak liberalizm, postrzega człowieka jako wolną i swobodną jednostkę. Zgodnie z prawami boskimi człowiek mamy prawo do bycia wolnymi i do postępowania tak jak uważamy za słuszne. Tego typu postrzeganie jednostki wynika z filozofii personalistycznej. Człow... »

 • Chrześcijańska demokracja - koncepcja państwa. Opracowanie

  Idealnym ustrojem chrześcijańskiej demokracji jest demokracja, która – według zwolenników koncepcji – powinna funkcjonować w państwie jako naturalny i niezmienny ustrój. Państwo musi być silne i stanowcze, nie może jednak nazbyt ingerować w życie obywateli. Demokracja parlamentarna jest więc idealna dla chadecji.... »

 • Chrześcijańska demokracja a konserwatyzm - porównanie i charakterystyka orientacji politycznych

  Chrześcijańska demokracja podobnie jak konserwatyzm odwołuje się do tradycji chrześcijańskich. Konserwatyzm zwraca szczególną uwagę na znaczenie religii w życiu człowieka. Religia jest dla konserwatyzmu wzorem cnót, dlatego człowiek powinien postępować zgodnie z zaleceniami religijnej etyki. Konserwatyści bardzo chętnie korzystają ... »

 • Chrześcijańska demokracja, chadecja - geneza, przedstawiciele, program

  Chrześcijańska demokracja, potocznie zwana chadecją, to nurt polityczny, którego początki sięgają XIX w. Chadecja była reakcją na wzrost znaczenia myśli socjalistycznej i ateistycznej. Ateizm i socjalizm w owym czasie bardzo agresywnie wypierał naukę katolicką, co zmusiło myślicieli katolickich do defensywy. Socjalizm laicyzował społeczeń... »

 • Cisza wyborcza - definicja, charakterystyka

  Cisza wyborcza jest terminem, który wchodzi w skład ustroju wyborczego w danym kraju. Jest to okres w czasie, którego nie można dokonywać agitacji na rzecz danego kandydata politycznego. Cisza wyborcza w teorii oznacza oczywiście czas w którym społeczeństwo dokonuje wyboru kandydata i swój zamysł zamienia w podpisan... »

 • Civil law - definicja, opis, przykłady

  Pojęcie civil law oznacza system prawa kontynentalnego, czyli prawa właściwego dla krajów Europy kontynentalnej (w tym Polski), większości krajów Azji i Ameryki Południowej, a także pewnej grupy państw afrykańskich. Cechą charakterystyczną civil law, wyróżniającą ten system prawa od systemu właściwego dla krajów an... »

 • Co oznacza być człowiekiem „ubogim w duchu”? Wypracowanie

  Pierwsze błogosławieństwo spośród dziewięciu wypowiedzianych przez Chrystusa w Kazaniu na Górze brzmi: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie”.  Znaczenie zwrotu „ubodzy w duchu” nie jest tu jednoznaczne – nie wiadomo na pewno, która ze znanych... »

 • Common law - prawo. Definicja, charakterystyka, przykłady

  „Common law” to termin oznaczający prawo, które jest charakterystyczne dla krajów anglosaskich – przede wszystkim dla Wielkiej Brytanii i krajów, na które Wielka Brytania miała duży historyczny wpływ, np. na USA i większość państw Wspólnoty Narodów. Prawo anglosaskie wyróżnia si... »

 • Cyberdemokracja, demokracja elektroniczna, e-demokracja - definicja, charakterystyka, przykłady

  Przez, nadal mało popularną, nazwę e-demokracja (także: demokracja cyfrowa, cyberdemokracja lub technodemokracja) rozumieć należy wykorzystywanie elektronicznych technik w sprawowaniu władzy demokratycznej. Takie zastosowanie nowoczesnej elektroniki to bez wątpienia rewolucja, choć zauważyć należy, że społeczeństwo polskie stoi dopiero u jej pro... »

 • Cypr - Grecja - charakterystyka stosunków między Cyprem i Grecją. Opracowanie

  Cypr jest wyspą położoną we wschodniej części Morza Śródziemnego w odległości około 1000 kilometrów od greckiego Peloponezu. Mimo tej dość znacznej odległości, już w XII i XI wieku p.n.e. wyspę kolonizowali Achajowie (przodkowie dzisiejszych Greków), niosąc tu swoje zwyczaje, religię i kulturę. Warto dodać, że wcześniej wysp... »

 • Cypr - konflikt na Cyprze - przyczyny, przebieg, skutki. Opracowanie

  Cypr jest wyspą położoną na Morzu Śródziemnym w bliskim sąsiedztwie Turcji, w związku jednak z bogatą historią tego regionu, wyspę zamieszkiwali zarówno potomkowie Greków, jak i Turków. W 1960 r. Cypr uzyskał niepodległość z rąk brytyjskich – od tamtego czasu narastał konflikt między ludnością pochodzenia grecki... »

 • Cywilizacja - definicja, charakterystyka

  Cywilizacja, jako pojęcie w ujęciu socjologicznym, to określenie poziomu rozwoju społeczeństwa w danym okresie historycznym, ze specjalnym uwzględnieniem kultury materialnej, czyli, przede wszystkim, nauki oraz techniki. Są one bowiem traktowane jako środki pozwalające na lepsze funkcjonowanie jednostki w aspekcie życia codziennego, czyli wpro... »

 • Cywilizacja według Huntingtona - opracowanie

  Samuel Huntington to wybitny amerykański politolog. Huntington żył w XX wieku i był autorem wielu publikacji naukowych, jednak największy rozgłos przyniósł mu, napisany w latach dziewięćdziesiątych, artykuł „Zderzenie cywilizacji”. Zawierał on teorię geopolityczną, mówiąca, iż istnieje w czasach współczesnych m... »

 • Czarne Pantery - organizacje terrorystyczne - charakterystyka

  Lata 60. XX wieku w Stanach Zjednoczonych to przede wszystkim czas prężnie rozwijających się ruchów kontestacyjnych oraz wydarzeń politycznych, które wstrząsnęły opinią publiczną. Zabójstwo prezydenta Kennedy’ego oraz wojna w Wietnamie wywołały liczne protesty. Dodatkowo pojawiła się kwestia walki o równoupraw... »

 • Czarny Wrzesień – organizacje terrorystyczne – charakterystyka

  Jedną z najsilniejszych palestyńskich organizacji terrorystycznych była Al-Fatah, w ramach której powstał szereg mniejszych jednostek i odłamów. Na początku lat 70. wyodrębnił się z niej ruch Czarny Wrzesień. Swoją nazwę zawdzięcza wrześniowym wydarzeniom roku 1970, kiedy to król Jordanii, Husajn I, w odpowiedzi na nieudan... »

 • Czechosłowacja - Karta 77 - definicja, opis, znaczenie

  Karta 77 – czechosłowacka opozycja, niezależne stowarzyszenie, organizacja zawiązana w 1976 roku, oficjalnie powołana do życia 1 stycznia 1977 roku (stąd nazwa), kiedy to ogłoszono ich deklarację, podpisaną przez 243 osoby (w większości Czechów, w zdecydowanej mniejszości Słowaków). Sygnatariuszami byli między innymi: V&aacut... »

 • Czechy - religia w Czechach. Opracowanie tematu

  Czechy są państwem środkowoeuropejskim, południowym sąsiadem Polski. Historia państwa czeskiego sięga IX wieku i wcześniej – pierwszego zjednoczenia zamieszkujących tamte tereny plemion słowiańskich. W 884 roku czeski władca Borzywoj I przyjął religię chrześcijańską. Warto przypomnieć, że 80 lat później (966 r.) religię chrześcijańs... »

 • Czerwone Brygady - organizacje terrorystyczne - charakterystyka

  Włochy lat 60. stały się teatrem wystąpień młodzieżowych zainspirowanych m.in. chińską rewolucją kulturalną w duchu marksistowskim. Kontestacja młodych przeciw opresyjnemu systemowi władzy wkrótce przybrała zorganizowane formy. Zafascynowani poglądami Karola Marksa, Mao Zedonga i Che Guevary studenci uniwersytetu w Trento stworzyli, pod... »

 • Czerwoni Khmerowie - organizacje terrorystyczne - charakterystyka

  Na przełomie lat 50. i 60. XX wieku na arenie politycznej Kambodży pojawiła się nowa, niezwykle rewolucyjna siła - Czerwoni Khmerowie (Komunistyczna Partia Kambodży). Ekstremistycznemu ugrupowaniu przewodzili: Khieu Samphan, Leng Sary i Saloth Sar, który oficjalnie działał pod pseudonimem Pol Pot. Opowiadali się za obaleniem monarchii (... »

 • Człowiek - Osobowość człowieka i jej cechy. Opracowanie

  Osobowość człowieka to ogół stałych cech jednostki, które pozwalają na funkcjonowanie w świecie i środowisku społecznym. Osobowość traktowana jest również jako indywidualna integracja myśli, uczuć oraz stanów psychicznych.Nasza osobowość rozwija się już od samym narodzin. Małe dziecko kształtuje ją przede wszystkim po... »

 • Człowiek jako istota społeczna - rozwiń temat

  Każdy człowiek przychodząc na świat, przeznaczony jest do egzystencji pośród ludzi. Życie, miłość, radość, cierpienie – wszystko to zachodzi wśród innych. Otoczenie jest dla nas tak ważne, że odizolowanie od niego oznacza samotność – uważa się, że jest to jedna z najgorszych rzeczy, jaka może spotkać człowieka.Dlaczego ... »

 • Człowiek w liberalizmie - Liberalizm a człowiek. Opracowanie

  Liberalizm to pogląd, styl myślenia, który w centrum stawia jednostkę ludzką, jej prawa, wolność wyboru.Jednostka ludzka i refleksja o niej stanowi podstawę wszelkich doktryn liberalnych. Wolność jednostki przejawia się we wszystkich sferach życia. Oznacza to wolność w sferze religii i myśli, dobrowolność wyboru najbardziej dogodnego świa... »

Polecane przedmioty