Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

WOS - strona 2

 • Administracja państwowa - definicja, charakterystyka. Administracja państwowa w Polsce i jej organizacja

  Administracją państwową nazywa się funkcje administracyjne sprawowane bezpośrednio przez państwo. Według definicji negatywnej – administracją państwową jest ta funkcja państwa, która nie jest ustawodawstwem ani wymiarem sprawiedliwości. Określenia tego używa się także w odniesieniu do zespołu organów wykonujących zadania admi... »

 • Administracja państwowa a publiczna administracja - porównanie

  Administracja publiczna często jest mylona i używana zamiennie z terminem „administracja państwowa”. Pojęcia te nie są jednak tożsame.Administracja publiczna to określenie dotyczące ogółu funkcji administracyjnych sprawowanych przez organy danego kraju. Dzieli się ją w Polsce na administrację samorządową, administrację rządową... »

 • Administracja państwowa a rządowa - porównanie

  Administracja rządowa często jest mylona z administracją państwową. Potocznie a także w niektórych publikacjach pojęcia te używane są zamiennie, jest to jednak spory błąd. Polska administracje publiczną dzieli się bowiem na trzy działy: państwową, rządową oraz samorządową. Muszą zatem istnieć kryteria potrzebne do ich wyodrębnienia. Bar... »

 • Administracja publiczna - definicja, cechy, cel działania administracji publicznej w Polsce

  Administracją publiczną to wszystkie funkcje, jakie państwo sprawuje za pośrednictwem swoich organów. Słowa te pochodzą z języka łacińskiego, w którym „administrare” oznacza tyle co – kierować, służyć, zaś „publicus” to w tłumaczeniu „społeczny, ogólny, zbiorowy”. Administracja publi... »

 • Administracja rządowa - definicja i charakterystyka administracji rządowej w Polsce

  Administracją rządową nazywa się ten dział administracji, który kierowany jest przez Radę Ministrów i jej poszczególnych ministrów. Regulowana jest artykułem 149 Konstytucji, który stanowi: „Ministrowie kierują określonymi działami administracji rządowej lub wypełniają zadania wyznaczone im przez Prezesa ... »

 • Administracja samorządowa - definicja, cechy, charakterystyka

  Administracja samorządowa to część administracji publicznej wykonywana przez ograny podziału terytorialnego tj województwo, powiat oraz gminę.  Organami administracji samorządowej są organy wykonawcze samorządu, zatem w gminie jest to wójt, burmistrz lub prezydent miasta wspierani przez odpowiednio: urząd gminy lub urząd mi... »

 • Administracja zespolona i niezespolona - różnice. Charakterystyka i przykłady

  W związku z wielopłaszczyznowymi przemianami, jakie wystąpiły w Polsce po roku 1989 (szczególnie ze względu na przywrócenie samorządności w ustawie z 1990 r.) wystąpiła konieczność usprawnienia i reorganizacji działalności administracji państwowej (łac. administrare – być pomocnym, zarządzać). Na mocy uchwalonych wówcz... »

 • Adwokat - kim jest adwokat? Definicja, opis. Adwokat - zawód zaufania publicznego

  Adwokat jest osobą, która ukończyła studia prawnicze oraz tzw. aplikację adwokacką i pracuje, udzielając porad prawnych lub reprezentując swoich klientów podczas rozpraw sądowych. Termin adwokat pochodzi z łaciny (advocatus) i wiąże się z udzielaniem pomocy. Do szczególnych obowiązków adwokata, poza wspomnianym udzie... »

 • Afganistan - konflikty afgańskie - ogólne opracowanie

  Afganistan to kraj szczególny, toczyły się w nim wojny o zasięgu międzynarodowym, gdzie po różnych stronach walczyły światowe mocarstwa. W konfliktach afgańskich ścierały się różne, przeciwstawne ideologie reprezentowane przez państwa zaangażowane w afgańskie sprawy. W rejonie tym odbywało się wiele działań wojennych. Do ... »

 • Afganistan - Wojna domowa w Afganistanie - przyczyny, przebieg, skutki. Opracowanie

  Jedną z pierwszych przyczyn wzrostu napięć wśród afgańskiej ludności, które następnie przyczyniły się do wybuchu wojny domowej połączonej z interwencją wojsk radzieckich, była wielka susza początku lat 70. Z jej powodu z głodu umarło ponad 80 tysięcy osób, a warunki życia w znacznym stopniu pogorszyły dla wszystkich Afgańczy... »