Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

WOS - strona 3

 • Afryka - konflikty. Rwanda i Burundi - konflikty wewnętrzne i charakterystyka stosunków

  Region Wielkich Jezior Afryki to obszar bardzo niespokojny, szargany licznymi konfliktami plemiennymi. Przykładami konfliktów tego regionu jest konflikt między ludnością Tutsi (lud pasterski) i Hutu (rolnicy) w Rwandzie oraz konflikt plemienny w Burundi (konflikt ten jest mniej znany opinii publicznej, co warto podkreślić – przebieg... »

 • Agraryzm - przedstawiciele, ideologia, cechy

  Agraryzm jest ruchem społecznym i doktryną, która głosi, że najważniejszym sektorem gospodarki jest rolnictwo oparte na różnego rodzaju indywidualnych gospodarstwach rolnych. Agraryzm powstał w XIX w. w Niemczech. Był wówczas ruchem społecznym i politycznym. Twórcą pojęcia agraryzmu był Albert Schaffle. Ruch agrarysty... »

 • Akcesja - akcesja do UE - definicja, znaczenie pojęcia

  Termin ‘akcesja’ pochodzi z języka łacińskiego, w którym słowo ‘accedo’ oznacza tyle, co zgodę na przyłączenie się, wyrażenie chęci udziału, uczestnictwa. Akcesję interpretuje się w kilku płaszczyznach. Najczęściej jako akcesję rozumie się przyłączenie do jakiejś organizacji (na przykład wstępowania państwa w sk... »

 • Akredytacja - akredytacja dyplomatyczna - definicja, charakterystyka

  W ogólnym znaczeniu akredytacja oznacza udzielenie pełnomocnictwa. Termin ten pochodzi z języka łacińskiego w którym „accrediter” oznacza dokładnie tyle co „uprawomocnić”. Akredytacja dyplomatyczna polega na ustanowieniu kogoś oficjalnym przedstawicielem państwa w misji dyplomatycznej. Nie dotyczy to tylk... »

 • Aksamitna rewolucja - przyczyny, przebieg, skutki

  Rok 1989 r. był rokiem przemian – dynamicznych przeobrażeń na politycznej mapie Europy, podzielonej od ponad 40 lat żelazną kurtyną na dwa opozycyjne bloki. Stopniowe odzyskiwanie suwerenności po latach zależności od Związku Radzieckiego, zapoczątkowane przez Polskę rozmowami Okrągłego Stołu i wyborami czerwcowymi, odbywało się także w inn... »

 • Aksamitna rewolucja - transformacja ustrojowa w Europie - wpływ aksamitnej rewolucji na wydarzenia w Europie

  Mianem aksamitnej rewolucji (po czesku sametová revoluce) określa się wydarzenia, do jakich doszło w Czechosłowacji w 1989 roku oraz które pozwoliły na przeprowadzenie bezkrwawej transformacji ustrojowej. Z czasem pozwoliło to na wprowadzenie w Czechosłowacji rządów demokratycznych.  Do aksamitnej rewolucji w Czechos... »

 • Akt administracyjny a zdarzenie prawne - porównanie

  Akt administracyjny i zdarzenie prawne to dwa pojęcia prawne dotyczące sytuacji, która wywołuje skutki prawne. Pojęcia te różnią się między sobą pod względem zakresowym i przedmiotowym.Zdarzenie prawne jest to każde wydarzenie, zjawisko, czynność itp., które wywołuje rzeczywiste powstanie, zmianę lub zanik określonego stosun... »

 • Akt prawny a akt normatywny - porównanie (różnice, podobieństwa)

  Akty normatywne i akty prawne to pojęcia związane z przepisami prawa i systemem  prawnym. Są one pojęciami bardzo zbieżnymi, nieraz stosowanymi zamiennie.Akty normatywne i prawne są tekstem – pewnym, spisanym językiem prawnym, zbiorem przepisów prawnych o określonej budowie (na którą składają się: rodzaj aktu, data, tytu... »

 • Akty normatywne - definicja, charakterystyka

  Akty normatywne są pojęciem z zakresu prawa konstytucyjnego i oznaczają zapis norm prawnych obowiązujących w danym państwie.  Akty normatywne powoływane są w państwach demokratycznych na mocy ścisłej procedury za pomocą organów do tego uprawnionych np. parlament. Akty normatywne przyjmują różną postać, są to np. ustawy, ro... »

 • Akty prawne - Abolicja a amnestia - porównanie (różnice, podobieństwa)

  Abolicja i amnestia to dwa pojęcia prawne związane z prawem łaski (inaczej mówiąc ułaskawianiem), czyli z anulowaniem kary osobom, które dopuściły się określonych przestępstw. Między abolicją i amnestią istnieją wyraźne podobieństwa, ale także pewne istotne różnice.Jeśli chodzi o podobieństwa, to zarówno abolicja, jak... »