Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

WOS - strona 6

 • Antykomunizm - definicja, charakterystyka, przykłady

  Antykomunizm to nurt głoszący całkowite i bezwzględne zwalczaniu komunizmu na świecie. Reprezentowany jest przede wszystkim przez środowiska kapitalistyczne, które chcą wykazać wyższość kapitalizmu nad ideą komunistyczną. Antykomunizm stosuje różne środki walki z komunizmem, od propagandy poczynając, poprzez ustawy zakazujące dział... »

 • Antysemityzm - definicja, charakterystyka, przykłady

  Antysemityzm to pojęcie, które zostało po raz pierwszy użyte przez niemieckiego dziennikarza W. Marra w 1879 r. Oznacza ono uprzedzenie wobec Żydów i charakteryzuje się ono przejawianiem wrogości wobec nich. Początkowo jednak miało ono charakter dość neutralny.Przesłanka religijna jako oznaka wrogości jest najczęściej spotykanym mo... »

 • Aparat przymusu - definicja, charakterystyka, przykłady

  Aparatem przymusu nazywa się zespół organów państwowych, którego celem jest czuwanie nad wykonywaniem przepisów prawa. Odpowiadają one za porządek publiczny, czuwają nad bezpieczeństwem zewnętrznym i wewnętrznym kraju. W krajach praworządnych organy te upoważnione są do stosowania aparatu przymusu w sytuacjach określo... »

 • Apatryda - definicja, opis, przykłady

  Termin „apatryda” pochodzi z języka łacińskiego, w którym „ápatris” oznacza osobę pozbawioną ojczyzny. Apatryda zatem to inaczej bezpaństwowiec.Apatryda nie ma żadnego obywatelstwa, gdyż nie jest uznawany przez żadne państwo za swojego obywatela. Bezpaństwowiec znajduje się w bardzo niekorzystnej sytuacji pr... »

 • Apelacja a kasacja - porównanie (różnice, podobieństwa)

  Apelacja i kasacja to dwa pojęcia prawne związane z wyrokiem sądowym. Apelacja (od łacińskiego appellatio – odwołanie) jest procedurą odwoławczą wobec wyroku sądu, natomiast kasacja (łac. cassatio – zmiana) dotyczy podjęcia działań po zakończeniu postępowania w danej sprawie i stanowi nadzwyczajną procedurę prawną – stosowaną t... »

 • Apelacja a zażalenie - porównanie

  Apelacja i zażalenie są to terminy związane ze środkami odwoławczymi w sprawach sądowych (zażalenie dotyczy także spraw pozasądowych) - występują więc między nimi pewne podobieństwa, ale także bardzo wyraźne różnice. Termin apelacja pochodzi od łacińskiego appellatio i oznacza odwołanie od wydanego wyroku sądowego - dotyczy więc ona is... »

 • Apelacja od wyroku - Apelacja - co to jest? Definicja, opis

  Pojęcie apelacja pochodzi od łacińskiego słowa appelatio, które oznaczało odwołanie, a konkretnie – odwołanie się od wyroku sądu. W demokratycznych państwach prawnych istnieje procedura odwoławcza, która umożliwia osobie skazanej, niezgadzającej się z wyrokiem, odwołanie się od decyzji sądu pierwszej instancji do sądu drugiej... »

 • Apostille - definicja, znaczenie, opis

  Apostille jest zaświadczeniem, dzięki którym dokumenty urzędowe sporządzone na terytorium danego państwa respektującego międzynarodową konwencję sporządzoną w Hadze 5 października 1961r. są uznawane na terytorium innego państwa będącego stroną konwencji haskiej. We współczesnym świecie często zachodzi potrzeba przedstawiania r&oa... »

 • Arabia Saudyjska a USA - charakterystyka stosunków między państwami

  Stosunki Arabii Saudyjskiej i Stanów Zjednoczonych wzbudzają liczne kontrowersje, które zostały wywołane atakiem terrorystycznym na World Trade Center we wrześniu 2001 roku – przywódca Al-Kaidy Osama bin Laden oraz kilku z zamachowców byli z pochodzenia Saudyjczykami. Nie zmieniło to jednak ciepłych relacji międ... »

 • Arbitraż - arbitraż międzynarodowy - definicja, cechy, opracowanie

  Arbitraż jest jednym ze sposobów rozwiązywania konfliktów. Zakłada istnienie tak zwanych arbitrów powoływanych przez dwie strony sporu.  Ten typ rozwiązywania konfliktów stosowany jest do rozstrzygania nieporozumień o charakterze cywilnym lub gospodarczym. Nie angażuje się wówczas do sprawy sądu, co pos... »