Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Scholastyka - co to jest scholastyka? Definicja, filozofia. Scholastyka w średniowieczu

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Początków scholastyki należy dopatrywać się w czasach św. Anzelma z Canterbury (ok. 1033-1109). Jej naturę w dużym stopniu oddają wypowiedziane przez niego słowa: „fides quaerens intellectum” – „wiara szukająca zrozumienia”. Ten etap w rozwoju filozofii chrześcijańskiej wiąże się właśnie z rozumową próbą udowodnienia religijnych prawd wiary. Za jej najważniejszych przedstawicieli uważani są Albert Wielki oraz św. Tomasz z Akwinu.

Rozumowanie scholastyczne opierało się na ścisłym i konsekwentnym przestrzeganiu metody. Składało się na nią czytanie tekstu, komentowanie go oraz wyciąganie wniosków.  Do głównych założeń tego okresu należało przekonanie o niepodważalności dogmatów religijnych i możliwości potwierdzenia ich przez rozum. Natomiast metody owego rozumowania przejęto z arystotelesowej „Logiki”.

Metoda scholastyczna rozwinęła się głównie dzięki Piotrowi Abelardowi (średniowiecznemu filozofowi i teologowi, 1079 – 21 kwietnia 1142). Już od początku miała ona charakter dyskursywny. Kiedy pojawiała się jakakolwiek sprzeczność, pojawiała się także konieczność jej rozwikłania. Najważniejszą rolę w tym procesie miał pełnić właśnie rozum. Lecz racjonalnego myślenia nie można...

Podobne wypracowania