Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Chrześcijaństwo: Ewangelie - Etapy powstawania Ewangelii. Opracowanie

W tradycji chrześcijańskiej pojęcie Ewangelii funkcjonuje jako określenie świętych pism, które opisują życie, naukę oraz śmierć Jezusa Chrystusa.

Autorami Ewangelii są tak zwani ewangeliści, czyli święci: Marek, Łukasz, Jan oraz  Mateusz. Kochali oni  Jezusa i bezgranicznie ufali Jego nauczaniu, spisali więc – zobowiązani – losy Jego życia i to, co głosił, aby móc przekazać je następnym pokoleniom.

Można powiedzieć, iż powstanie Ewangelii dzieli się na trzy okresy, bowiem zanim dzieła te zostały spisane, Jezus przekazywał swoją wiedzę ustnie. Ale to przecież ona była źródłem i inspiracją dla ewangelistów. Na początku Chrystus zgromadził wokół siebie rzeszę ludzi, którzy pragnęli Go słuchać i żyć według określonych przez Niego zasad. Wśród tych wiernych znaleźli się uczniowie Pana oraz Jego apostołowie. Następnie, już po śmierci Jezusa i jego wstąpieniu do nieba, to właśnie apostołowie przejęli na siebie obowiązki przekazywania wiary i nauki Chrystusa, szerzenia Dobrej Nowiny. Natomiast potem czterej ewangeliści postanawiają spisać ową nowinę, aby dotarła ona do jak największej liczby ludzi (ewangelia to z gr. „dobra nowina”).

Pierwszą spisaną Ewangelią była ta autorstwa św. Marka. Powstawała ona  w latach 63-70 lub też 65-70 n.e. Choć niektórzy badacze utrzymują, iż była to druga Ewangelia z kolei (najpierw miała być Ewangelia św. Mateusza), większość znawców uznaje ją jednak za pierwszą. W piśmie tym można wyróżnić kilka części, a mianowicie: przygotowanie do działalności Jezusa, działalność Jezusa w Galilei, działalność Jezusa poza Galileą, podróż do Jerozolimy, działalność w Jerozolimie, mękę i śmierć Jezusa, zmartwychwstanie.

Drugą Ewangelią są pisma świętego Mateusza. Powstawały one prawdopodobnie między rokiem 80 a 100 n.e. Ewangelista opisuje w nich między innymi rodowód, narodzenie, dzieciństwo Jezusa, czyny Jana Chrzciciela, działalność Jezusa oraz śmierć i zmartwychwstanie Pańskie.

Kolejną Ewangelią była ta według św. Łukasza. Jej powstanie datuje się na lata, podobnie jak poprzedniej, 80-100 n.e. Pisma te również opisują narodziny Jezusa, losy Jana Chrzciciela, nauczanie Jezusa w Galilei oraz mękę i zmartwychwstanie. Natomiast ostatnia Ewangelia, jaka została spisana, to Ewangelia według św. Jana. Powstała ona prawdopodobnie w między latami 90-110 n.e. Pismo to można podzielić na dwie części, a mianowicie – na księgę znaków (działalność Jezusa) oraz księgę chwały (pascha, męka, śmierć i zmartwychwstanie).

Podobne wypracowania do Chrześcijaństwo: Ewangelie - Etapy powstawania Ewangelii. Opracowanie