Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Czym jest zło? Spróbuj wyjaśnić w perspektywie religijnej i podaj przykłady

W perspektywie biblijnej zło zostało utożsamione z postacią Szatana. Był to zbuntowany przeciwko Bogu anioł. Szatan popularnie zwany również Diabłem, Lucyferem, czy złem wcielonym. Szatan zbuntował się przeciwko Bogu, bo sam chciał sięgnąć po nienależną mu władzę boską. 

Nie widział siebie w roli poddańczej, na służbie u kogoś potężniejszego. Swoim złem zaraził też innych. Boga doprowadziło to do gniewu tak wielkiego, że zrzucił buntowników z nieba w głąb czeluści piekielnych. W taki sposób powstało piekło, a zło przedostało się na świat. Człowiek po raz pierwszy zrobił złą rzecz, wierząc w Edenie w słowa węża-kusiciela. Poprzez ten czyn pierwsi rodzice - Adam i Ewa zesłali na ludzkość wszystkie późniejsze nieszczęścia.

W perspektywie chrześcijańskiej za zło uważa się słuchanie podszeptów Szatana, bycie jego niewolnikiem, bycie u niego na służbie poprzez wyrzeczenie się dobra, jakim jest Bóg. Bóg dał nam wolną wolę, dlatego możemy decydować, dokonywać wyborów. Wyrzuty sumienia mają powstrzymywać nas przed obieraniem nietrafnej decyzji. Opcje zawsze są wie: wybór właściwy oraz wybór niewłaściwy. Pójście drogą wyboru niewłaściwego jest złem. Niesłuchanie Boga również jest złem. Przykładów popełniania złych czynów jest wiele. Szczególnie wielkim złem jest zabicie drugiego człowieka. Jest to zaprzeczenie boskich przykazań.

Bóg nakazał nam miłować bliźniego jak siebie samego. Sam Bóg stworzył człowieka na swój obraz podobieństwa. Zabicie kogoś jest występkiem przeciwko Stwórcy, a także niszczy równowagę i harmonię natury. Pozbawienie życia drugiego człowieka jest złem największym, bo jest to akt gwałtu na akcie twórczym Boga. W perspektywie religijnej to zbrodnia będąca esencją zła. Nie tylko w chrześcijaństwie jest zabroniona. W podobny sposób wypowiada się islam (chociaż fanatyczni muzułmanie zabijają w imieniu Allaha), judaizm oraz wszystkie religie dharmiczne takie, jak buddyzm, czy hinduizm. To religie wychwalające dobre i tępiące zło.

Szczególnie ceni się życie w religii buddyzmu. Budda zakazuje zabijania nawet muchy, ponieważ w każdym stworzeniu jest boska cząstka. W ludziach odbiciem zła jest ich zdolność do zadania takiego gwałtu na naturze. Złem jest również nieprzestrzeganie zasad przez religię, którą dany człowiek wyznaje. Zło tkwi w każdym człowieku niezależnie od tego, gdzie mieszka, jakiej jest rasy, czy wyznania. W perspektywie religijnej złem jest wyrządzanie krzywdy drugiemu człowiekowi - a w szczególności słabszym oraz pokrzywdzonym przez los.

W judaizmie złem jest nieprzestrzeganie praw zawartych w Biblii (w Starym Testamencie). W wyznaniu tym panuje prawo Szariatu, które reguluje wiele zachowań żydowskich (między innymi sposób spożywania posiłków, sposób święcenia świętego dnia, czczenia niektórych uroczystości). Podobnie jak w pozostałych religiach, nie wolno zabijać drugiego człowieka, nie wolno go okłamywać. Złem jest także bycie człowiekiem przesądnym, niesprawiedliwym, fałszywym.

Zło w religiach utożsamiane jest zazwyczaj przez jakąś złą postać, która sprzeciwiła się tej dobrej. Taką sytuację mamy również w mitologiach (religie czerpią z mitologii). Zło poczynione przez człowieka w religii chrześcijańskiej nazywane jest grzechem. Najczęściej łączy się on z brakiem wyrzutów sumienia i poczucia winy. Wyrzuty sumienia mają być dla nas obroną przed złem. Tylko takie uczucie jest w stanie odwieść nas od złej drogi postępowania. 

Niezależnie od tego, w jaki sposób religia mówi o tym, co złe, każdy człowiek powinien posiadać własny kodeks moralności - kodeks dobra i zła. 

Podobne wypracowania do Czym jest zło? Spróbuj wyjaśnić w perspektywie religijnej i podaj przykłady