Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Kościół - Co znaczy, że Kościół jest „święty, powszechny i apostolski”?

Jedne z ostatnich słów „Składu apostolskiego” brzmią „Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół”. Wszystkie te cechy, które określają zgromadzenie Kościoła, są ze sobą ściśle połączone i stanowią istotę Kościoła. Przekazane zostały one za sprawą Ducha Świętego jako dar.

Świętość Kościoła jest niezachwiana według wiary. Wynika to stąd, że Jezus Chrystus, który razem ze Swoim Ojcem oraz Duchem Świętym jest świętością, kocha Kościół, czyli jego członków tak bardzo, że sam Siebie wydał, by doprowadzić do jego zbawienia, a tym samym – uświęcić go. Zgromadzenie wiernych (Kościół) jest więc uświęcone przez Jezusa i w Jezusie. To właśnie w Kościele – dzięki Bożej łasce – osiągnąć można świętość. Kościół naznaczony jest świętością, ale jeszcze niedoskonałą.

Kościół jest powszechny, czyli uniwersalny, zupełny. Powszechność jest tu dwoista. Z jednej strony Kościół powszechny to taki, w którym obecny jest Chrystus, bo tam, gdzie jest Zbawiciel, tam mowa jest o powszechności Kościoła. To dzięki Niemu możliwe jest otrzymanie środków zbawienia. Taka powszechność Kościoła trwać będzie aż do dani Sądu Ostatecznego.

Kościół powszechny jest również dlatego, że jest wszędzie tam, gdzie zrzeszają się wierni, by oddawać cześć Bogu. To tam dzieci Boże wysłuchują słów Pana i biorą udział w Uczcie Eucharystycznej. W każdym z takich zgromadzeń obecny jest Chrystus, łącząc je wszystkie w jedną całość.

Kościół jest apostolski, bo jego podstawą są apostołowie. Przede wszystkim Kościół opiera się na spuściźnie uczniów Jezusa, którzy byli świadkami wybranymi przez Niego samego, by świadczyć o Nim i głosić Jego słowo. Dodatkowo poprzez moc Ducha Świętego Kościół zachowuje i przekazuje wiernym wszystko to, co pochodzi od apostołów. Również właśnie dzięki następcom apostołów możliwe jest zachowanie ciągłości w wierze i nauczaniu wszystkich wierzących. Duszpasterze są kontynuatorami dzieła, które rozpoczęli uczniowie Jezusa.

Podobne wypracowania do Kościół - Co znaczy, że Kościół jest „święty, powszechny i apostolski”?