Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Ojczyzna - Motyw ojczyzny w literaturze różnych epok - opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Literatura polska bardzo często odnosiła się do spraw związanych z ojczyzną. Ciężkie losy naszego kraju, ataki, agresje i rozbiory spowodowały, że literatura często pisana była „ku pokrzepieniu serc”, jednak nie zawsze. Niektórzy pisarze w swych dziełach starali się unaocznić, że źle się dzieje w państwie polskim z winy samych rodaków.
    
Takim przykładem mogą być kazania księdza Piotra Skargi, gdzie piętnuje on wady i przywary mieszkańców ojczyzny, które to doprowadzają ją do upadku. Były to m.in. niezgoda w państwie, przyjmowanie innych religii czy warcholstwo szlachty. Właśnie do tej grupy społecznej odnosi się najczęściej kaznodzieja, krytykując zbytnie przywileje szlachty, ucisk chłopów czy opieszałość sądownictwa. Słynny stał się topos ojczyzny jako statku, który źle prowadzony – tonie.
    
Także Jan Kochanowski w „Odprawie posłów greckich” przedstawia pesymistyczną wizję ojczyzny, która chwieje się u nasady ze względu na niegospodarność jej obywateli. Za pomocą alegorii i odniesień do historii zaczerpniętej ze starożytnej Grecji Kochanowski ukazuje, jak samolubstwo, pazerność, lenistwo i zawiść doprowadzić mogą do osłabienia kraju, który...

Podobne wypracowania