Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

3 przykazanie Boże - „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił” - interpretacja

„Pamiętaj, abyś dzień święty święcił” – to trzecie przykazanie ustanowione przez Boga w Dekalogu. Dotyczy ono czczenia dni, uznanych przez Pana i Kościół za święte.

W Piśmie Świętym mowa jest o dniu szabatu, który został wyznaczony przez Boga. Był to dla Żydów dzień niezwykle uroczysty, w którym wierzący mieli powstrzymać się od pracy i wykonywania innych obowiązków (Księga Wyjścia, 31, 15). Siódmy dzień tygodnia należało w jakiś sposób zaakcentować, uczcić.

W religii chrześcijańskiej niedziela znacznie różni się od szabatu, ma jednak wspólne podstawy. Znaczenie tego dnia wiąże się ściśle z pracą Boga, jaką było stworzenie świata (Księga Rodzaju). Przez siedem dni tygodnia Bóg stwarzał ziemię, niebo, powołał ludzi i zwierzęta, natomiast siódmego dnia odpoczywał po wykonaniu swojej pracy. Bóg jest dla chrześcijan wzorem, dlatego też każdy z nas powinien Go naśladować. Powstrzymując  się od pracy w niedzielę, dajmy świadectwo naszego szacunku dla pracy i ludzi ciężko pracujących, a jednocześnie sławimy dzieło boskie.

W tradycji chrześcijańskiej znaczenie trzeciego przykazania dotyczy nie tylko nie wykonywania ciężkiej pracy, ale także odpowiedniego celebrowania niedziel. Msza święta, jej przeżywanie stanowi jej esencję. Podczas niedzielnej eucharystii chrześcijanie za każdym razem przeżywają i rozpamiętują mękę Pańską. Eucharystia jest symboliczną pamiątką oddania przez Jezusa życia po to, aby ludzie mogli zostać zbawieni. Już w Piśmie Świętym mowa jest o konieczności świętowania tego dnia, by oddać cześć Panu (List do Hebrajczyków). W czasie niedzielnej mszy mamy również okazję przyjąć sakrament komunii świętej, co bardzo zbliża nas do Boga.

Dodatkowo Katechizm Kościoła Katolickiego wspomina o innych, ważnych w naszej religii dniach, które Tradycja również uznała za święta. Do takich dni należą między innymi: Boże Narodzenie, Objawienie Pańskie, Wniebowstąpienie, Boże Ciało czy też dzień Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.

Warto zaznaczyć, iż trzecie przykazanie Boże ściśle łączy się z przykazaniem kościelnym o uczestnictwie w niedzielnej mszy świętej i celebrowaniu innych ważnych uroczystości. Oznacza to, iż brak uczestnictwa we mszy jest grzechem, ponieważ to sprzeciwienie się woli Boga.

Podobne wypracowania do 3 przykazanie Boże - „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił” - interpretacja