Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Pomazaniec Boży, Mesjasz - co oznacza „Mesjasz”? Definicja, znaczenie. Mesjasz w Biblii

Zarówno określenie Mesjasz, jak i Pomazaniec odnoszą się do podobnej godności nadawanej bardzo ważnym personom. Na początku termin ten dotyczył osób, które były „pomazane”, a więc namaszczone olejem. Takim zaszczytem obdarzani byli kapłani, prorocy bądź królowie, którzy sprawowali władzę, mając błogosławieństwo płynące od Boga przez Ducha Świętego.

Jednak religia tym terminem zwykła określać przede wszystkim wysłannika Bożego, który ma zstąpić na ziemię i ustanowić Boże Królestwo. Dla chrześcijan tą Osobą był Jezus Chrystus, Syn Boży, który ponad dwa tysiące lat temu pojawił się na ziemi. Żydzi natomiast sądzą, iż Mesjasz jeszcze się nie pojawił, a Jezus był tylko jednym z proroków.

Stary Testament używając tego terminu mówi raczej o królach, następnie dopiero o Synu Człowieczym. Fragmentów zapowiadających przyjście Pomazańca jest w Starym Testamencie ponad sto.

W Nowym Testamencie sam Jezus na pytanie najwyższego kapłana, czy jest Mesjaszem, Synem Bożym odpowiada, że rzeczywiście nim jest. Wcześniej, bo przy Jego Narodzeniu, Anioł ogłosił, iż narodził się Pomazaniec, św. Piotr także określa Go mianem Mesjasza. Przykłady można by mnożyć. Jego Królestwo otwarte miało być dla wszystkich wyznawców, którzy żyją według reguł Dekalogu i Przykazań Miłości.

Terminy Pomazaniec czy Mesjasz nie są traktowane tylko i wyłącznie w perspektywie zbawienia i odkupienia. Nazwa ta związana z osobą Jezusa Chrystusa mówi także o Bogu w Trójcy Świętej, czyli istniejącym w trzech Osobach. W takim ujęciu Jezus Chrystus jest Tym, którego namaszczenie stanowi Duch Święty.

Każdy chrześcijanin w swoim życiu także bierze udział w namaszczeniu. Dzieje się to za sprawą sakramentów świętych: chrztu, bierzmowania, święceń, np. kapłańskich, oraz namaszczenia chorych. Chrześcijanie wyrażają tym sposobem wiarę, iż uczestniczą w mistycznym Ciele Jezusa Chrystusa.

Podobne wypracowania do Pomazaniec Boży, Mesjasz - co oznacza „Mesjasz”? Definicja, znaczenie. Mesjasz w Biblii