Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Triduum Paschalne - co to jest? Znaki, gesty i symbole Triduum Paschalnego – opracowanie

Jezus Chrystus został skazany na śmierć, co poprzedzone było męką drogi krzyżowej i umierania na krzyżu. Abyśmy mogli mieć zapewnione miejsce w niebie Jezus umarł i zmartwychwstał tak, jak chciał tego Jego Ojciec.

Triduum Paschalne to celebracja tychże wydarzeń zapisanych w Piśmie Świętym, z których najważniejszy i najbardziej uroczysty jest dzień Wielkanocy, kiedy serca chrześcijan radują się ze zmartwychwstania Pańskiego. 

Na Triduum składają się trzy dni obchodzone w kalendarzu liturgicznym przez wiernych jako świąteczne, które obejmują wieczór Wielkiego Czwartku, Wielki Piątek, Wielką Sobotę i Wielką Niedzielę. Podczas uroczystej liturgii w każdy z tych dni przypominane są kolejne wydarzenia dotyczące ostatnich chwil Jezusa przed śmiercią i przygotowują serca na radość Wielkiej Nocy.

W liturgii uobecniona zostaje tajemnica męki, śmierci i powstania z martwych Syna Bożego. Centralnym symbolem tego jednego święta składającego się z trzech jest krzyż. To krzyż grzechów wziął Jezus, by oczyścić nasze dusze przed Bogiem. To drewno krzyża stało się narzędziem męki podczas drogi na Golgotę, na której wbity w ziemię był miejscem ostatnich tchnień Jezusa. To dzięki krzyżowi ludzie zostali wybawieni.

Symbolem, który króluje w wieczór wielkoczwartkowy jest Ostatnia Wieczerza. Podczas jedynej mszy odprawianej tego dnia, wspomina się ostatni posiłek, który spożył z uczniami Jezus, a pamiątką którego jest Komunia Święta. To dla chrześcijan sakrament niezwykle ważny, ponieważ będący przypomnieniem, że Zbawiciel oddał za nas ciało i krew, a my przyjmując je na każdej mszy, mamy możliwość spotkania się z Bogiem.

W wielki czwartek tabernakulum zostaje puste, hostie podczas Komunii powinny być konsekrowane podczas tej samej Ofiary. Konsekrować powinno się więcej chleba eucharystycznego, by wystarczył na czas Wielkiego Piątku. Kolorem szat liturgicznych jest biel – kolor paschalny. Podczas śpiewania przez Wspólnotę Chwała na wysokości rozbrzmiewają dźwięki dzwonów.

Masza Wielkiego Piątku rozpoczyna się od wkroczenia w ciszy kapłanów ubranych w szaty koloru czerwonego w procesji do ołtarza, by następnie na stopniach ołtarza upaść na twarz, czemu towarzyszy klęknięcie wszystkich wiernych. Pierwsza część liturgii obejmuje czytania z Pisma Świętego, w drugiej zaś następuje adoracja krzyża. Zasłonięte przez dwa tygodnie krzyże, tego dnia zostają odsłonięte. Wierni podchodzą do krzyży trzymanych przez kapłanów i całują je, oddając należytą cześć Jezusowi. Chleb Komunii Świętej pochodzi z dnia poprzedniego, nie ma przeistoczenia, a odmiana jest Modlitwa Pańska. Najświętszy Sakrament przeniesiony zostaje do kaplicy - Boży Grób.

Wielka Sobota to czas, kiedy w kościele nie sprawuje się żadnych sakramentów. Kapłan święci przyniesione przez wiernych pokarmy, a przybywający do kościoła mogą oglądać Grób Pański. Tego dnia nie powinno się spożywać potraw mięsnych. 

Wigilia Paschalna to najważniejszy moment Triduum. Składa się z czterech części liturgicznych – liturgii światła, słowa, chrztu i Eucharystii. Mszę rozpoczyna poświęcenie ognia rozpalonego przed kościołem. Następuje też poświęcenie nowego paschału, który zapalony trzyma diakon idący na czele pochodu do kościoła, gdzie panują ciemności. Jasność następuje, gdy zapalą się świece wszystkich obecnych.   

Liturgia słowa to czytanie Pisma Świętego, które pokazuje historię zbawienia od początku świata. Po ostatnim czytaniu rozbrzmiewają milczące od Wielkiego Czwartku dzwony. 

W liturgii chrztu wierni odnawiają przymierze z Bogiem, którego wyrazem jest chrzest. Ważna jest tu woda, jej symbolika w całym Piśmie Świętym.  Liturgia Eucharystii to najważniejsza Eucharystia w całym roku. Przyjmowana Komunia to zapowiedź uczy wiecznej w Królestwie Bożym. Odbywa się wówczas również procesja rezurekcyjna. Zakończeniem Triduum są wieczorne nieszpory.

Podobne wypracowania do Triduum Paschalne - co to jest? Znaki, gesty i symbole Triduum Paschalnego – opracowanie