Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Adam Asnyk „Nad głębiami” - opracowanie cyklu sonetów

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Wybitny polski poeta Adam Asnyk urodził się w 1838 roku w Kaliszu, zmarł w 1897 roku w Krakowie. Debiutował zbiorem „Poezje” w 1869 roku, choć poezję tworzył już o wiele wcześniej. Krytycy poetyccy zgodnie twierdzą, że najdojrzalszą pracą poetycką Asnyka był cykl trzydziestu sonetów zatytułowany „Nad głębiami”. Poeta opublikował go w latach 1883-1894. 

Cykl ten określany jest także mianem poetyckiego traktatu filozoficznego. Asnyk jawi się w nim jako filozof, który snuje refleksje nad istotą wszechświata oraz życia człowieka. W wierszach odnaleźć można nawiązania do filozofów nowożytnych, przede wszystkim Hegla i neokantystów. Asnyk nie ogranicza się jedynie do inspiracji wielkimi filozofami, ale na podstawie ich myśli tworzy także własny, unikalny system poglądów filozoficznych. Poeta formułuje swój program ideowy opierając się na połączeniu myśli romantycznej z pozytywistyczną. Sednem myśli poety jest spirytualistyczny ewolucjonizm oraz przeświadczenie, że cierpienie i śmierć również są czynnikami rozwoju. Klęski kolejnych powstań i zniewolenie narodu Asnyk tłumaczył koniecznością historyczną. Artysta zaczerpnął z romantyzmu przede wszystkim umiłowanie wolności oraz pielęgnowanie tradycji....

Podobne wypracowania