Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Teatr absurdu w „Tangu” Sławomira Mrożka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Teatr absurdu ma swój początek we Francji, gdzie pojawił się w połowie XX wieku. Był to przejaw awangardy w teatrze, kierunek zrodził się z buntu przeciwko tradycyjnym formom teatralnym i w oparciu o egzystencjalistyczną wizję świata i człowieka. Do jego prekursorów należał m.in. Alfred Jarry, autor „Ubu króla”. Twórcy teatru absurdu inspirowali się także pisarstwem Kafki i filozofią egzystencjalną. Dramaty tego nurtu wyrażały przekonanie, że życie ludzkie jest absurdalne i przypadkowe. Oczywiście sprawiało to, że miały one wymowę pesymistyczną, człowiek był zagubiony, samotny i skazany na klęskę. Do częstych środków wyrazu należała groteska, parodia, karykatura i fantastyka. Fabuła na ogół nosiła znamiona prawdopodobieństwa, dopiero bieg zdarzeń powodował wyolbrzymienie pewnych zjawisk i prowadził do klęski bohatera.

Z Francji ów awangardowy kierunek utorował sobie drogę do Europy, w Polsce jednym z jego przedstawicieli jest Sławomir Mrożek. Pewne elementy teatru absurdu odnaleźć można w jego „Tangu”. Poruszając zagadnienia śmierci, losu ludzkiego, miejsca jednostki w społeczeństwie, polski dramaturg inspirował się takimi twórcami jak Beckett czy Ionesco.  Dwie postaci „Tanga”...

Podobne wypracowania