Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Rachunek sumienia - co to jest rachunek sumienia? Znaczenie, funkcja. Rachunek sumienia przed spowiedzią

W religii katolickiej rachunek sumienia to jeden z warunków sakramentu pokuty i pojednania. Jest to refleksja moralna nad własnym życiem, postępowaniem, działaniem.

Rachunek sumienia stanowi pierwszy, fundamentalny warunek tak zwanej dobrej spowiedzi. Dzięki niemu człowiek jest w stanie zastanowić się, jak do tej pory się zachowywał i czy aby na pewno było to właściwe. Poprzez rozeznanie własnej sytuacji duchowej możemy spełniać dalsze warunki sakramentu oraz przystąpić do spowiedzi świętej. Katechizm Kościoła Katolickiego wymienił teksty zawarte w Piśmie Świętym, które mogą pomóc osobie wierzącej w wykonaniu dobrego rachunku sumienia.

Najważniejszym odwołaniem, które podaje Katechizm, jest Dekalog, czyli dziesięć przykazań Bożych (czytamy o tym w Księdze Wyjścia 20,1). Przykazania stanowią podstawę naszej religii – są to rady, wskazówki co do tego, jak postępować w życiu, by było ono godne. Tylko wypełnianie przykazań Bożych może doprowadzić nas do zbawienia i zapewnić uczciwe życie. Dlatego podczas wykonywania rachunku sumienia należy zastanowić się nad osobistym stosunkiem do Dekalogu, pomyśleć, czy przestrzegamy przykazań i stosujemy się do nich. Kolejnym tekstem zawartym w Piśmie Świętym, które Katechizm uznał za ważne, jest Kazanie na górze (Ewangelia według św. Mateusza, 5,1). W czasie kazania Jezus wymienił tak zwane błogosławieństwa, które dotyczą życiowej postawy i zachowania. Dla Chrystusa błogosławieni byli cisi, przeżywający smutki, walczący o pokój i sprawiedliwość, miłosierni. Dokonując rachunku sumienia, można zastanowić się, czy spełniamy te warunki.

Rachunek sumienia jest niezwykle ważny. Dzięki niemu możemy nieustannie dojrzewać jako chrześcijanie i rozwijać się duchowo. Jest on przecież podstawą tego, byśmy uświadomili sobie istnienia dobra i zła w naszym życiu. Refleksja nad tym, co dobre, również jest bardzo istotna. Zdajemy sobie sprawę, co jest naszą mocną stroną, a nad czym jeszcze powinniśmy popracować. Czasami rachunek sumienia nie musi prowadzić do spowiedzi, możemy bowiem wykonywać go niemal codziennie, tylko po to, aby stawać się lepszym, bardziej świadomym swoich wad i zalet człowiekiem.

Należy pamiętać, że aby spowiedź była ważna i dobra, rachunek sumienia jest jej podstawą. Bez początkowej refleksji moralnej nie ma mowy o żalu za grzechy i mocnym postanowieniu poprawy. Dlatego też ten element jest tak istotny.

Podobne wypracowania do Rachunek sumienia - co to jest rachunek sumienia? Znaczenie, funkcja. Rachunek sumienia przed spowiedzią