Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Sakramenty: bierzmowanie - czym jest bierzmowanie? Definicja, opis, znaczenie bierzmowania

Bierzmowanie jest jednym z siedmiu sakramentów świętych. W tradycji Kościoła katolickiego przyjmuje się go w wieku kilkunastu lat, ponieważ człowiek jest wówczas wystarczający dojrzały, by podjąć się nowych wyzwań duchowych.

Celem bierzmowania jest przekazanie wierzącemu Ducha Świętego. Dzięki Niemu człowiek umacnia się w swojej wierze, potrafi ją uzasadniać, a kiedy trzeba – nawet bronić. Duch Święty zsyła liczne łaski, które pozwalają stawać się lepszym i bardziej godnym Bożego zaufania. Główną ideą tego sakramentu jest podtrzymanie wiary, umocnienie w niej i pragnienie dalszego rozwoju. O sakramencie bierzmowania dowiadujemy się z Pisma Świętego. W Dziejach Apostolskich (8, 17) opisane jest zdarzenie, kiedy apostołowie nakładali na wiernych dłonie i wzywali Ducha Świętego, prosząc go o zejście i wstąpienie w ludzi. Widzimy zatem, iż łaska ta była od zawsze uważana za niezwykle ważną, gdyż pozwala na rozwój duchowy i prawdziwe chrześcijańskie życie.

Istotny jest fakt, iż do sakramentu bierzmowania przystępuje się nie tylko dobrowolnie, ale również świadomie. Mając kilkanaście lat, człowiek wie już, jakie ma oczekiwania wobec życia i siebie samego. Decyzja o przyjęciu łaski Ducha Świętego jest zatem podejmowana autonomicznie, w zgodzie z własnym sumieniem oraz potrzebami duchowymi.

W Kościele katolickim sakramentu bierzmowania może udzielić jedynie biskup. Jednak w razie zagrożenia życia osoby, która pragnie przyjąć tę łaskę, może jej udzielić nawet proboszcz lub zwykły ksiądz (postanowienie w Kodeksie prawa kanonicznego). Na uroczystość bierzmowania wybiera się tzw. świadka – osobę wierzącą, która ma być obecna podczas aktu umacniania w wierze. Świadek kładzie prawą dłoń na prawym ramieniu bierzmowanego i razem z nim uczestniczy w przyjmowaniu sakramentu. Biskup używa krzyża, namaszcza nim bierzmowanego i wypowiada wówczas słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.

Świadkiem podczas ceremonii bierzmowania może być każda wierząca osoba, w jakiś sposób związana z człowiekiem przyjmującym do serca Ducha Świętego. Zazwyczaj są to rodzice, starsze rodzeństwo lub bliska rodzina. W razie potrzeby świadkiem może zostać każdy, nawet nieznajomy.

Podobne wypracowania do Sakramenty: bierzmowanie - czym jest bierzmowanie? Definicja, opis, znaczenie bierzmowania