Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Dogmat wiary, dogmaty wiary katolickiej - definicja, opis, przykłady

Dogmat wiary to pewna teza, twierdzenie dotyczące tradycji religijnej, które nie podlega negacji ani dyskusji. To pewna koncepcja religijna ogłoszona przez Kościół – wierni uznają ją  za prawdziwą „z założenia”. Zazwyczaj dogmaty dotyczą życia religijnego lub też osób uznanych za święte.

Dogmaty wiary ustalane są na podstawie Pisma Świętego i innych ważnych w Tradycji tekstów. Zatwierdzają je uczestnicy soborów. Uznają oni bowiem, iż pewne fakty i zdarzenia nie podlegają dyskusji, nie należy z nimi polemizować; są one fundamentalne dla religii. Następnie dogmaty wiary zatwierdza papież. W Kościele katolickim uważany jest on za osobę nieomylną, co również – zresztą – stanowi dogmat.

Za jeden z najważniejszych dogmatów uznawany jest ten dotyczący Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Według tradycji chrześcijańskiej, matka Jezusa Chrystusa wolna była od grzechu pierworodnego i do końca życia zachowała czystość fizyczną. Bóg obdarzył ją ogromnym zaufaniem i sprawił, iż urodziła Syna Bożego. Nadal pozostała jednak kobietą pozbawioną grzechu. Choć podstawy tego twierdzenie nie są wyrażone w Biblii bezpośrednio, to teologowie i mędrcy Kościoła motywują go wydarzeniem zwiastowania (Ewangelia według św. Łukasza, 1,28) Archanioł Gabriel nazwał Maryję „pełną łaski”, co dla chrześcijan ma oznaczać, iż była ona czysta, bez grzechu pierworodnego, ukochana przez Boga.

Innym, bardzo istotnym dogmatem wiary katolickiej jest ten o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. Według znawców religii, matka Jezusa tuż po śmierci została wezwana do Nieba przez Boga. Jej syn, Jezus Chrystus, użył własnej mocy, aby sprowadzić Maryję do nieba – tak bardzo ją kochał. Nadaje to osobie Maryi dodatkowe znaczenie – chrześcijanie zwykli uważać Ją za matkę wszystkich ludzi wierzących. Dogmat ten został ustanowiony w roku 1950 przez papieża Piusa XII. Ogłoszono go wówczas w konstytucji apostolskiej.

Dogmaty wiary są niepodważalnymi prawdami, które wyznaje Kościół i wszyscy ludzie należący do jego wspólnoty. Twierdzenie tego rodzaju stanowią podstawę oraz każdej religii, wyznaczają tor myślenie i organizują życie duchowe. Istnienie dogmatów jest ważne, bo dzięki nim wyznawcy lepiej mogą zrozumieć Boże tajemnice i odkrywać własną duchowość.

Podobne wypracowania do Dogmat wiary, dogmaty wiary katolickiej - definicja, opis, przykłady