Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Chrzest - rodzice chrzestni, ceremonia, rodzaje chrztu i jego skutki

Chrzest święty to pierwszy z sakramentów, jakie człowiek otrzymuje (zazwyczaj) po przyjściu na świat. Tradycja tej łaski wywodzi się już z czasów Chrystusa, który to został ochrzczony przez Jana w wodach rzeki Jordan (czytamy o tym w Ewangelii św. Mateusza, 3,13). Od tamtej pory Jezus nakazywał, aby apostołowie również przyjmowali chrzest, a wraz z nimi wszyscy ludzie wierzący.

Sakrament chrztu jest bardzo ważny, ponieważ jako jedyny zapewnia człowiekowi oczyszczenie z grzechu pierworodnego i pozwala na ponowne odrodzenie się w czystości. W tradycji Kościoła chrześcijańskiego chrztu udziela kapłan, może być on w stopniu diakona. Typowa uroczystość ochrzczenia dziecka odbywa się w kościele, ale oczywiście można od tego odstąpić. Dzieje się tak wtedy, gdy życie niemowlęcia jest zagrożone i nie ma czasu na organizację. Wówczas dziecko może ochrzcić nie tylko ksiądz, ale także osoba świecka.

W normalnych warunkach rodzice przynoszą swojego potomka do Kościoła. Dziecko ubrane jest w białą szatkę, co symbolizuje gotowość do przyjęcia czystości i niewinność. Do sakramentu chrztu wyznacza się dwie osoby (wierzące) – tak zwanych rodziców chrzestnych. Ich zadaniem ma być prowadzenie nowego członka wspólnoty Kościoła poprzez życie religijne i ziemskie. Mają oni wspierać rodziców w nauczaniu dziecka i kierować je w stronę Boga. Rodzicami chrzestnymi są mężczyzna i kobieta, zazwyczaj powiązani z dzieckiem i jego rodziną. Muszą to być chrześcijanie spełniający pewne warunki (takie jak, na przykład, brak rozwodu czy życia w konkubinacie).

Podczas uroczystości ochrzczenia dziecka najpierw rodzice wyznają swoją wiarę, a następnie przysięgają przed Bogiem, iż uczynią wszystko, aby wychować dziecko w wierze, na świadomego i uczciwego człowieka. Następnie ma miejsce akt oczyszczenia z grzechu pierworodnego. Kapłan polewa główkę dziecka wodą święconą i wypowiada słowa: „Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha świętego. Amen”. Jest to znak symbolicznego zmazana grzechu i rozpoczęcia nowego życia.

Podczas ceremonii chrztu nadaje się też dziecku imię. Powinno być ono typowo chrześcijańskie, to znaczy, że należeć do osoby świętej, ewentualnie błogosławionej. Imię jest bardzo ważne, ponieważ oznacza oddanie dziecka w opiekę danej osoby (która poniekąd stanie się patronem ochrzczonego). Należy pamiętać, iż w każdym wieku można przyjąć sakrament chrztu, ponieważ nigdy nie jest za późno na wstąpienie do Bożej wspólnoty.

Kościół katolicki wyróżnia trzy rodzaje chrztu:
- chrzest z wody – tradycyjny, najbardziej znany, odbywa się poprzez polanie głowy wodą,
- chrzest pragnienia – w sytuacji, kiedy nieochrzczony człowiek umiera i pragnie w ostatnich chwilach przyjąć chrzest i pojednać się z Bogiem,
- chrzest krwi – w sytuacji, kiedy człowiek nieochrzczony ginie w obronie wiary.

Podobne wypracowania do Chrzest - rodzice chrzestni, ceremonia, rodzaje chrztu i jego skutki