Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Prawosławie w Polsce - opracowanie tematu

Według wielu źródeł historycznych i literackich, Polska po raz pierwszy zetknęła się z religią prawosławia w średniowieczu (w pierwszej jego fazie). Znajdziemy wzmianki o tym w „Żywocie Metodego” lub „Rocznikach Kapituły Krakowskiej”. Związane to było z pojawieniem się na ziemiach polskich misjonarzy z Czech - Cyryla i Metodego. W 1371 roku utworzono pierwszą metropolię - metropolię halicką. Zarówno halicka, jak i powstała potem metropolia kijowska uznawały zwierzchnictwo Konstantynopola, chociaż zwierzchnictwa chciała także Moskwa.

Konflikt pomiędzy Moskwą a Konstantynopolem trwał wiele lat, aby w końcu zostać zażegnanym w roku 1457. Tak powstała metropolia litewska (niezależna od Konstantynopola i Moskwy). Momentem przełomowym dla prawosławia na ziemiach polskich była tak zwana unia brzeska. Była to unia chrześcijaństwa oraz prawosławia, które obawiało się utraty niezależności w wyniku działań moskiewskich. Unia brzeska zaszkodziła jednak w dużej mierze prawosławiu. 

Metropolia przez długi czas nie uznawana była przez patriarchów. W późniejszych czasach dołączyły złe nastroje Polaków w stosunku do tej wiary utożsamianej z Rosjanami oraz Kozakami, którzy w Polsce byli niemile widziani. W roku 1924 kościół prawosławny w Polsce uzyskał autokefalię, czyli niezależność od Konstantynopola i część od moskiewskiego w roku 1948.

W Polsce jest obecnie kilkanaście znaczących diecezji prawosławnych: białostocko-gdańska (obejmuje Gdańsk, Białystok, Gródek, Olsztyn i Sokółkę), lubelsko-chełmska (Biała Podlaska, Terespol, Zamość, Lublin, Chełm), łódzko-poznańska (Bydgoszcz, Łódź i Kraków), przemysko-nowosądecka (Sanok, Przemyśl, Nowy Sącz), warszawsko-bielska (najważniejsza o charakterze metropolii, obejmuje sześć diecezji, w tym: warszawsko-nowogeorgijewską, chełmsko-warszawską, warszawsko-nadwiślańską, warszawsko-chełmską oraz warszawsko-bielską), wrocławsko-szczecińska (Koszalin, Lublin, Szczecin, Wrocław i Zielona Góra). 

Największe w Polsce cerkwie to: Cerkiew metropolitalna Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny w Warszawie, Cerkiew katedralna Przemienienia Pańskiego w Lublinie, Cerkiew katedralna Aleksandra Newskiego w Łodzi, Cerkiew katedralna Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy we Wrocławiu, Cerkiew pro katedralna Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bielsku Podlaskim, Cerkiew pro katedralna Świętej trójcy w Gorlicach, Cerkiew pro katedralna św. Mikołaja w Poznaniu, Cerkiew św. Mikołaja w Białowieży, Cerkiew na Górze Grabarce, Cerkiew Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Gryficach.

Polskę zamieszkuje stosunkowo niewielki procent ludności wyznających prawosławie, bo około dwóch procent. Jest to zdecydowanie jedna z mniej licznych mniejszości narodowych w Polsce. Prawosławie w naszym kraju nie zyskuje popularności, chociaż jeszcze w wieku XX stanowili dość pokaźną grupę wyznaniową. 

Prawosławie wyznawali ludzie w województwach: poleskim, wołyńskim i nowogródzkim. Po roku 1945 doszło do wielu przesiedleń ludności prawosławnej. Obecnie najwięcej prawosławnych jest w powiatach: bielskim, siemiatyckim, sokólskim, hajnowskim. Współcześnie w Polsce jest około pięciuset tysięcy ludzi wyznających prawosławie. Mają oni w Polsce zorganizowane życie kulturalne i religijne (studiują, pracują, wyznają swoją religię bez żadnych przeszkód, wydają własne gazety, miesięczniki, książki). Wszystko gwarantuje tolerancja religijna.

Prawosławie nie jest zbyt popularną wiarą wśród Polaków. Jest to religia kojarzona stereotypowo, głównie z Rosjanami.

Podobne wypracowania do Prawosławie w Polsce - opracowanie tematu