Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Sens życia - jaki jest sens życia człowieka w perspektywie biblijnej? Opracowanie

Biblia jako „księga nad księgami” organizuje w sobie wiele różnorodnych wątków tematycznych. Znajdziemy tam odpowiedzi na różnorakie pytania, gdyż Stary i Nowy Testament mają charakter nie tylko religijny, ale i filozoficzny, moralno-etyczny i psychologiczny. Pojawiają się w niej również rozważania i przemyślenia na temat sensu życia.

Czym jest życie? Jest to dar od Boga. Żyjemy tylko jeden raz i przez marną chwilę. W czasie tej chwili Biblia nakazuje nam przystanąć i zamyślić się nad sensem naszej egzystencji. Szczególne w swojej wymowie są dwie księgi Starego Testamentu o charakterze bardziej refleksyjnym. Mowa o Księdze Koheleta oraz Księdze Hioba. Nie są to wszystkie księgi, w których zawarte są myśli na ten temat, jednak tu pojawia się ten motyw najwyraźniej. Z Księgi Koheleta pochodzi słynne zdanie: „Vanitas vanitatum, et omnia vanitas”, czyli „Marność nad marnościami i wszystko marność”.

Autor tej księgi każe nam zastanowić się w głównej mierze nad dobrami materialnymi, które gromadzimy. Jak jest napisane, wszystko kiedyś przeminie, a po nas samych zostaną jedynie prochy i kości. Natomiast bogactwa w niczym nam się nie przydadzą w życiu po życiu. Sensem życia jest wiara w Boga, który jest jedynym punktem trwałym w naszym życiu. Bóg był zawsze, jest zawsze i będzie zawsze - nawet kiedy ziemia przeminie. Odwoływanie się do boskości, która nas stworzyła jest jedynym sensem naszej ziemskiej egzystencji.

Prawdziwe szczęście osiąga się wtedy, kiedy ufa się Bogu i cieszy się tym, co nam się dostało. Dobrą receptą na odnalezienie sensu życia, jest szukanie go w pięknie dnia codziennego. Autor Księgi Koheleta stwarza swoisty złoty środek w poszukiwaniu Boga, czyli sensu życia.

Kolejnym źródłem biblijnej wiedzy o sensie życia jest Księga Hioba. Są tu ukazane losy człowieka dobrego i cnotliwego, który staje się przedmiotem zakładu pomiędzy Bogiem a Szatanem. Zostaje mu zabrane niemal wszystko - dom, rodzina, przyjaciele, bogactwa, a pomimo to Hiob nie grzeszy bluźnierstwem przeciwko Bogu, chociaż niejednokrotnie jest do tego namawiany przez znajomych, a nawet przez żonę. W nagrodę odzyskuje wszystko, co stracił. Po raz kolejny Biblia naucza, że sensem życia jest pokładanie nadziei i ufności w dobroci Boga. Owa nadzieja i ufność dają spełnienie, gdyż dotykają świętości - celu życia, Boga.

Sens życia w Biblii zatacza koło. Życie otrzymaliśmy od Boga, Bóg jest sensem życia, życie bez Boga nie miałoby sensu. Najważniejszą i centralną wartością staje się Stwórca. Odstępowanie od wiary w Niego jest odstępowaniem od sensu egzystencji, jego zagubieniem. W Księdze Rodzaju Bóg powierza człowiekowi panowanie nad ziemią, roślinami, zwierzętami. Także przez tego rodzaju troskę ma on odnaleźć samego siebie w tym nowym dla niego, zupełnie obcym świecie.

Jest to jednocześnie potwierdzenie prawdy, jak bardzo Bogu zależy na życiu człowieka. Jego sensem ma być odkrywanie Stwórcy we wszystkim, co nas otacza, czego doświadczamy, do czego dążymy i o co walczymy. Bóg sam wskazuje nam do siebie drogę. Nie jest to łatwa ścieżka, ale jedyna możliwa, jeżeli chcemy odnaleźć prawdziwy sens naszego życia i zrozumieć, po co żyjemy.

Biblia pełna jest refleksji na ten temat. W Nowym Testamencie to Jezus Chrystus powtarza, że Bóg jest jedynym dopełnieniem ludzkiej egzystencji. Bez Niego nie byłoby nic, nikogo. W imię Boga Jezus Chrystus umiera na krzyżu. Nakazuje wierzyć w Stwórcę, bo jest on celem życia każdego człowieka. 

Podobne wypracowania do Sens życia - jaki jest sens życia człowieka w perspektywie biblijnej? Opracowanie