Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Godność człowieka - czym jest godność człowieka? Opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Godność człowieka jest pojęciem zarówno filozoficznym, jak i rozpatrywanym w perspektywie religijnej. Jak czytamy w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”. Z kolei w Deklaracji Praw Człowieka definiuje się ją w sposób podobny „znanie przyrodzonej godności i niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju świata”.

Również i religia nie odbiega od tego typu definiowania słowa godności człowieka. W teologii znajduje ona swoje miejsce w tak zwanej antropologii biblijnej. Antropologia biblijna to cały system rozważań na temat tego, czym jest człowiek, jakie są jego uczucia, jaki jest sens jego istnienia. W Biblii dowiadujemy się, że człowiek jest istotą bożą. Stworzył go Bóg, na obraz podobieństwa do samego siebie, czym pokazał swoją do człowieka ogromną miłość. Przez to też istota ludzka posiada godność, która nierozerwalnie łączy się z prawem do wolności, do wyznawania własnych poglądów i wiary, do bycia sobą, do godnego życia w dobrych warunkach.

Dzięki...

Podobne wypracowania