Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Eschatologia - co to jest eschatologia? Eschatologia chrześcijańska - opracowanie

Eschatologia z języka greckiego oznacza dokładnie „ostatnia nauka”. Termin odnosi się do tak zwanych rzeczy ostatecznych. Jest to zjawisko występujące w różnych religiach na całym świecie i dotyczy zagadnień związanych z Sądem Ostatecznym, końcem świata, zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, niebem i piekłem, Apokalipsą (w przypadku chrześcijaństwa). Eschatologia szybko przedostała się z religii do literatury, malarstwa, muzyki, architektury i szeroko pojętej kultury. Dlatego też mamy okazję podziwiać obrazy przedstawiające upadek ludzkości i triumf Boga nad śmiercią w dniu Sądu Ostatecznego, czy wizje Apokalipsy.

Eschatologia opowiada także o skomplikowanych relacjach człowieka z Bogiem. Powraca ona do źródła, jakim jest Biblia. Daje nam też nadzieję na zwycięstwo Jezusa Chrystusa nad końcem wszystkiego. Centralnym punktem eschatologii chrześcijańskiej jest właśnie Jego postać. Po raz pierwszy słowo „eschatologia” użyte zostało na początku XVII wieku, kiedy to Abraham Calov - luterański teolog, napisał i zatytułował swoje dzieło „Eschatologia sacra”. W dziele tym znajdowały się przemyślenia na tematy dotyczące końca i upadku ludzkości oraz końca świata.

Skąd wzięły się przypuszczenia eschatologiczne? Ich źródłem jest sama Biblia. Chrześcijanie wierzą w zapowiedziane przez Chrystusa zmartwychwstanie oraz w sensowność jego cierpienia poprzez ukrzyżowanie. On sam przyrzekł, że zstąpi na ziemię w dniu Sądu Ostatecznego i nagrodzi tych, którzy żyli według Słowa Bożego. Istotą wiary chrześcijańskiej jest wiara w to zmartwychwstanie oraz w to, że ofiara Chrystusa miała sens, bo dała zbawienie wszystkim ludziom. Tak samo w dniu zstąpienia Boga zmartwychwstaną wszyscy i zostaną oddani pod osąd boży.

„Chrześcijanin, który łączy własną śmierć ze śmiercią Jezusa, widzi śmierć jako przyjście do Niego i jako wejście do życia wiecznego”. Jest to kwintesencja zasadności założeń eschatologicznych. Eschatologia dotyka spraw związanych z piekłem, niebem oraz czyśćcem. Do piekła trafić mają ci, którzy za życia nie przestrzegali przykazań bożych i nie wierzyli w Boga. Do nieba przybędą umiłowani w Panu Bogu, a do czyśćca trafią te dusze, które nie mogą przekroczyć bram nieba, ale jest to możliwe po odbyciu pokuty poprzez oczyszczeniu w ogniu czyśćcowym.

Niebo ma być celem i dążeniem każdego człowieka oraz jego motywacją do samodoskonalenia. Piekło do osiągnięcia jest najłatwiejsze. Po pierwsze jest to kara za grzechy, których za życia nawet się nie wstydziliśmy. Stamtąd nie ma już ucieczki, a zbyt późne żałowanie za grzechy już w niczym nikomu nie pomoże. Eschatologia mówi także o tym, że to, czy człowiek dostanie się do nieba, piekła, czy czyśćca, w dużym stopniu zależy od niego samego. Człowiek jako istota ludzka narodził się z wolną wolą i sam może decydować o tym, co zrobi, jak postąpi, a czego będzie unikać. Jego indywidualne postępowanie i tak zaprowadzi go przed oblicze Boga, gdzie będzie sądzony za każde oszustwo, zbrodnię.

Elementem eschatologicznych rozważań jest również Paruzja, czyli powtórne przybycie na ziemię umiłowanego Syna Bożego - Jezusa Chrystusa. Przybędzie on w charakterze zwycięzcy triumfującego nad śmiercią. Będzie to finał Końca Świata, w czasie którego ludzie zostaną albo ocaleni (dostąpią nieba) albo potępieni (zostaną strąceni do piekła). Eschatologia końca świata jest szczególnie żywa nawet w dzisiejszych czasach, kiedy to co jakiś czas przesuwane są daty ostatecznego końca. Obecnie najpopularniejszym przesądem w tej kwestii jest koniec świata w roku 2012. Eschatologia jako dziedzina religijna zajmuje ważne miejsce w wierze chrześcijańskiej.

Podobne wypracowania do Eschatologia - co to jest eschatologia? Eschatologia chrześcijańska - opracowanie