Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Wymień rolę i zadania świeckich w Kościele - opracowanie

Kościół na ziemi tworzą ludzie. Ważni są jego hierarchowie pełniący rolę stróżów i przywódców, którzy czuwają nad innymi członkami Kościoła i wskazują im odpowiednią drogę, umożliwiając realizację wszystkich celów, do których owa wspólnota została powołana. Ważny jest każdy jej człowiek, także a nawet przede wszystkim osoby świeckie, których jest najwięcej i są one podstawą każdej zbiorowości wierzących.

Przede wszystkim są oni zobowiązani do trwania w wierze. To dzięki nim Kościół istnieje, są oni niezbędnym elementem, bez którego dalsze funkcjonowanie wspólnoty ludzi wierzących nie byłoby możliwe.

Świeccy zostali zobowiązani poprzez przykazania kościelne do dbania o potrzeby Kościoła. Jest to zawołanie odnoszące się do ogółu wszelakich potrzeb i dzieł im znanych, można i należy je realizować już we własnym najbliższym otoczeniu, diecezji, parafii.

Oznacza to wszelką pomoc, której mogą udzielić na rzecz wszystkich bliźnich z okolicy. Jest to nie tylko zapomoga finansowa, trwanie w modlitwie, ale również podjęcie konkretnych działań ukierunkowanych na dobro ogółu. Może to być zaangażowanie w działalność charytatywnej grupy parafialnej, rozpoczęcie własnych inicjatyw, czy też zwykła pomoc bliźniemu. W otoczeniu zawsze znajdzie się osoba potrzebująca, gotowa przyjąć pomocną dłoń.

Równie ważna jest chęć pomocy w inicjatywach podejmowanych przez księży. Ich słowa nie zawsze są odbierane przez ogól pozytywnie, trudno jest zachęcić dużą grupę osób do działań. Zadaniem świeckich jest przekonywać innych do rozpoczęcia aktywnego życia we wspólnocie, którą tworzą.

Najważniejszą z misji, które mają do wypełnienia świeccy jest dawanie przykładu poprzez swoje życie. To oni jako fundamenty Kościoła, są osobami, których postępowanie powinno być naśladowane. Swą postawą pokazują pełne zrozumienie i akceptację oraz wcielenie w życie zasad, które są im wpajane poprzez przewodników duchowych.

Równie ważna jest rola świeckich, w tworzeniu rodzin i wychowywaniu młodych ludzi na dobrych chrześcijan. To właśnie wierzący są zobowiązani do bronienia najwyższej wartości, jaką jest rodzina, kształtowania jej na obraz, tych, które znane są z Biblii.

Osoby świeckie mają też za zadanie pomagać duchownym w misji apostolskiej. Tak jak i oni powinny głosić prawdę o zbawieniu, pomagając innym wejść na właściwą drogę, która prowadzi do królestwa niebieskiego.

Świeccy są fundamentem Kościoła, podstawą wspólnoty. Warto, aby znali wszystkie zadania, które powinni wykonywać i wypełniali je z zaangażowaniem godnym prawdziwego chrześcijanina.

Podobne wypracowania do Wymień rolę i zadania świeckich w Kościele - opracowanie