Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Mt 17, 1-9 - Nowy Testament - streszczenie, interpretacja. komentarz do Pisma Świętego

Fragment z Ewangelii wg św. Mateusza mówi o przemienieniu Jezusa Chrystusa. Działo się to wówczas, gdy Jezus nakazał swym uczniom wziąć krzyż i iść za nim. Zabrał ze sobą po sześciu dniach Piotra, Jakuba i Jana, czyli trzech dopuszczonych najbliżej do poznania tajemnicy mesjańskiej i zaprowadził ich na Górę Tabor.

Gdy wszyscy czterej znaleźli się na miejscu, Jezus zaczął na ich oczach się przemieniać. Jego twarz nabrała takiej jasności, jakby samo słońce patrzyło na nich, a szata stała się biała niczym światło. Następnie Apostołom ukazali się Mojżesz i Eliasz, czyli przedstawiciele Prawa i Proroków, którzy zaczęli rozmawiać z Jezusem. 

Wtedy Piotr zwrócił się do Mesjasza, mówiąc, że mógłby rozstawić dla Niego i dwóch nowo przybyłych namioty. Wtedy otoczył ich obłok światła, z którego wydobywał się głos Pana mówiący o tym, że Jezus jest Jego Synem ukochanym i że Jego woli mają słuchać. Uczniowie przestraszyli się tego głosu i upadli na ziemię, ale Jezus kazał im wstać i nie bać się. Nie było już wówczas obok nich nikogo poza Nauczycielem.

W tym wersach Pisma Świętego ukazany jest bardzo ważny moment nauczania i drogi Jezusa. Trzej apostołowie, którzy dostąpili specjalnej łaski, mogli przekonać się o wielkości i chwale Jezusa. Przemienienie, jakie dokonało się na Górze Tabor, miało ukazać Jego prawdziwe oblicze, Jego Boską chwałę jako Syna samego Stwórcy. 

Obecność Mojżesza i Eliasza, którzy ukazali się podczas przemienienia, miało również poświadczyć wielkość i niezwykłość postaci Jezusa. Sam Bóg przemówił wówczas do obecnych na Górze, a przybrał wtedy postać chmury światła, bo i On i Jezus są światłem dla ludzi i świecą niesłychaną dobrocią i jasnością. 

Apostołowie zareagowali na głos Boga trwogą, przeraziło ich nieoczekiwane ujawnienie się samego Pana, co zresztą nieczęste w Nowym Testamencie. Ale Jezus, dobry i troskliwy Nauczyciel, rozumiejący, że Boskie przemówienie do nich musiało być wielkim zaskoczeniem, polecił im, by się nie bali, bo głos Boga, to głos największej miłości. A treść wypowiedzianych przezeń słów jest bardzo ważna, bo stanowi podstawę wiary chrześcijańskiej i pomost do nieba dla duszy. 

Podobne wypracowania do Mt 17, 1-9 - Nowy Testament - streszczenie, interpretacja. komentarz do Pisma Świętego