Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Wojna domowa w Rosji (1917-1920) - opracowanie

Rewolucja październikowa doprowadziła do wewnętrznych walk wewnątrz Imperium Rosyjskiego. Przerodziły się one w ponad trzyletnią wojnę domową. Państwo podzieliło się na dwa obozy. „Czerwonymi” nazywano zwolenników władzy bolszewickiej, natomiast „biali” byli temu przeciwni. Do tej drugiej grupy przynależeli stronnicy monarchii lub demokratyzacji. Wojna charakteryzowała się też swoją specyfiką, odróżniającą ją od innych konfliktów mających miejsce w tym samym czasie na zachodzie.

Najważniejszymi dowódcami po stornie „białych” byli: Ławr Korniłow, Piotr Wrangel, Anton Denikin, Nikołaj Judenicz, Aleksander Kołczak. Sytuacja Rosji na samym początku konfliktu nie była łatwa, wciąż prowadzono walki z Niemcami, które zakończył dopiero pokój w Brześciu z 3 marca 1918 roku. Widząc to państwa Ententy, ciągle bacznie obserwujące sytuacje na wschodzie, podjęły decyzję o interwencji w Rosji. Armie sprzymierzonych dokonały desantu w Murmańsku 6 marca, a następnie - przy współudziale Japonii - we Władywostoku 5 kwietnia. Jednak mimo zajęcia wymienionych portów nie podjęły dalszych akcji przeciwko Armii Czerwonej. Oprócz tego bolszewicy musieli zmierzyć się z buntami niezadowolonego chłopstwa...

Podobne wypracowania