Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Kontrreformacja w Polsce

Przyczyną względnie spokojnego procesu kontrreformacji w Polsce była głównie słabość samej reformacji. Co prawda, na ziemiach polskich pojawiło się kilka nowych wyznań tj. kalwinizm, luteranizm czy bracia polscy to jednak warstwa chłopska w większości zachowywała się konserwatywnie obstając przy tradycyjnej religii.

Szlachta, która w celu realizacji swych postulatów politycznych przechodziła na protestantyzm, po osiągnięciu celów powracała do Kościoła katolickiego – dokonywały się tzw. konwersje. Wszystko to spowodowało, iż zwarcie szeregów katolickich w celu realizacji postanowień soboru trydenckiego nie było na ziemiach polskich sprawą pierwszej wielkości.

Choć postanowienia hierarchii kościoła uznane zostało przez króla Zygmunta Augusta już w roku 1565 to jednak sam kler dokonał tego dopiero dwanaście lat później na synodzie w Piotrkowie. Humanistycznie nastawieni biskupi oburzeni postanowieniami z Włoch mieli trudności z podporządkowaniem się zwierzchnictwu. W połowie wieku ustanowiona została nuncjatura apostolska, której celem było nakłonienie króla do stanowczej rozprawy z reformacją. Wielkie starania nuncjusza Alojzego Lippomano postulującego stracenie przywódców innych wyznań...

Podobne wypracowania