Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Karbonariusze, Młoda Europa - historia ruchów wolnościowych w Europie do Wiosny Ludów

Typowym zjawiskiem dla końca XIX wieku były tajne stowarzyszenia, skupiające elitę intelektualną. Przykładem są wolnomularze (masoneria), mający swą kolebkę w Wielkiej Brytanii, czy illuminatorzy, wywodzący się z Niemiec. Organizacje te wywoływały ostrą reakcję monarchów, z drugiej zaś strony w połowie XIX wieku ich program był zbyt odległy od pragnień romantyków. Dlatego też do głosu szybko doszły ruchy wolnościowe, propagujące bardziej zdecydowane działania, aniżeli tylko werbalną krytykę ustroju.

Na najbardziej znaczącą organizację wybili się karbonariusze (węglarze). Miejsce ich powstania owiane było tajemnicą - jedni wskazywali na Francję, inni na Włochy. Nie ulega natomiast wątpliwości, że celem podstawowym było zjednoczenie Włoch. Opowiadali się za ustrojem demokratycznym, co w szeregi ich zwolenników przyciągało zwłaszcza mieszczaństwo oraz chłopów. Spotkali się szybko z potępieniem ze strony papiestwa - karbonariusze byli przeciwko dominacji religijnej, aczkolwiek ich poglądy w tej kwestii oparte są w znacznej mierze na domysłach niż faktach, zwłaszcza jeżeli chodzi o członków wtajemniczonych. Większość karbonariuszy jednak podawała przykład Chrystusa, którego śmierć była efektem tyranii. Porównywano ciemiężone ludy...

Podobne wypracowania