Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Adam Mickiewicz „Sonety Krymskie” - „Widok gór ze stepów Kozłowa” - interpretacja i analiza

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

„Widok gór ze stepów Kozłowa” to piąty utwór wchodzący w skład sonetów krymskich. To w nim po raz pierwszy pojawiają się Pielgrzym i Mirza (słowem tym określano szlachcica, a także człowieka o nieprzeciętnej mądrości). Podmiotem lirycznym jest Wędrowiec, który dopiero poznaje obraz Krymu.

Od pierwszego kontaktu z tym utworem uderzająca wydaje się budowa. Nie jest ona charakterystyczna dla sonetu. Adam Mickiewicz zerwał z tradycyjną formą składającą się z dwóch strof opisowych, dwóch refleksyjnych oraz przekroczył liczbę 14 wersów. Utwór jest rozmową, którą prowadzą ze sobą dwaj podróżnicy. Dlatego struktura jest zaburzona. Co prawda dwie pierwsze strofy są regularne, liczą po 4 wersy (każdy 13 sylab) i rymują się w sposób okalający, ale dwie ostatnie nieco zmieniają tę konstrukcję. Na przedostatnią składają się trzy wersy, jednak czwarta zawiera już cztery (ostatni jest bardzo krótki: „To Czatyrdah”). Dodatkowo pojawia się jeszcze jeden wers zawierający wypowiedziane przez Pielgrzyma „Aa!!”. Jeśli odetniemy od tekstu te wtrącenia, to otrzymamy regularne dwie strofy, rymujące się w sposób aba cbc, a także posiadające regularną liczbę sylab...

Podobne wypracowania