Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Stereotypy w literaturze - stereotypy w wierszu Barańczaka „Garden party”

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Stanisław Barańczak jest jednym z przedstawicieli pokolenia „Nowej Fali” – grupy poetów związanych w tzw. drugim obiegiem wydawniczym, które powstanie było skutkiem deprymującej działalności cenzury państwowej, która uniemożliwia publikację utworów odnoszących się w sposób negatywny do rzeczywistości PRL-u. Debiut Barańczaka przypada na rok 1968. Wydał wtedy tomik poetycki „Korekta twarzy”. Obok Barańczaka-poety możemy również mówić o Barańczaku-tłumaczu (przełożył na język polski dzieła wybitnych pisarzy, poetów i dramaturgów angielskich, m.in. Szekspira), Barańczaku-naukowcu (jego wyjazd do Stanów Zjednoczonych z wykładami zaowocował przymusową emigracją, albowiem powrót do Polski uniemożliwiło wprowadzenie stanu wojennego w 1981 roku), oraz o Barańczaku-działaczu społecznym. Był on zaangażowany w założenie Komitetu Obrony Robotników oraz aktywnie działał w Solidarności. Jako że Barańczak jest bystrym obserwatorem świata, rzeczywistość peerelowska Polski znalazła swoje odzwierciedlenie – właściwie wierne, nie karykaturalne – w jego utworach poetyckich.

W wierszu „Garden Party” Barańczak kpi z narodowych wad Polaków. Korzystając...

Podobne wypracowania