Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Zbigniew Herbert „Podróż” - interpretacja i analiza wiersza

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Wiersz Herberta pt.: „Podróż” napisany został wierszem wolnym, bezrymowym. Jest on podzielony na siedem ponumerowanych strof, ułożonych zgodnie z pewnym schematem: na zmianę strofy dłuższe następują po strofach krótszych. Rozplanowanie utworu w taki sposób przywodzi na myśl swoisty zestaw poleceń, kojarząc się z chrześcijańskim Dekalogiem. Tak też należy wiersz traktować – jako pewnego rodzaju przepis na podróż, zarówno fizyczną, jak i duchową. Ma on bowiem dwa wymiary: możemy odczytać go dosłownie, lecz o wiele bardziej znaczące wydaje się odczytanie go metaforyczne i odniesienie owych poleceń do podróży, jaką jest nasze życie.

W pierwszej strofie Herbert poucza, że podróż musi być koniecznie długa i nie wolno nam jej do końca planować. Poleca poruszać się po omacku, jak dziecko poznając fakturę świata palcami tak, by nasze poznanie było dogłębne i prawdziwe. Kolejna strofa każe nam studiować najstarsze kultury, ponieważ tylko poznając kolebkę cywilizacji możemy osiągnąć pełnię wiedzy. Strofa trzecia uczy pokory. Kiedy już posiądziemy wiedzę, winniśmy ją zapomnieć i zacząć od początku, albowiem ona jest wieczna, a my ulotni. W czwartej strofie poeta poucza nas, że nasza rodzima kultura jest zaledwie kroplą...

Podobne wypracowania