Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Katolicyzm - Główne prawdy wiary - znaczenie, omówienie

Główne prawdy wiary to podstawowe, obok dziesięciu przykazań, teksty odnoszące się do wiary katolickiej. Każdy wierzący człowiek wyznaje je i wierzy w ich prawdziwość. W tradycji katolickiej stanowią one wszelkie podwaliny, na nich opiera się religia katolicka.

Oto główne prawdy wiary:
1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Najważniejszą prawdą w katolicyzmie jest ta, iż mamy tylko jednego Boga. Będąc katolikami, uznajemy jego moc i siłę, wierzymy w łaskę i miłosierdzie. Poza Nim nie istnieje żadne inne bóstwo – katolicyzm to religia monoteistyczna, wierzymy w jednego Boga. Ściśle wiąże się to, rzecz jasna, z przykazaniami, jakie Bóg ofiarował swoim wiernym. Pierwsze przykazanie Dekalogu dotyczyło właśnie wiary w jednego Boga, nieposiadania żadnego innego bóstwa poza nim (czytamy o tym w Księdze Wyjścia oraz Księdze Mojżeszowej).

Bardzo ważne jest również to, kim dla nas jest Bóg. To źródło naszego życia, ktoś, kto opiekuje się nami, udziela nam swoich łask i błogosławieństwa. Według prawd wiary, jest On sędzią sprawiedliwym, który zawsze wydaje dobre wyroki. Oznacza to, że Bóg wynagrodzi człowiekowi dobro, natomiast zło zostanie ukarane, a źli ludzie potępieni.

Jako katolicy wierzymy również w to, iż są trzy Osoby Boskie. Istnieją one w Trójcy Świętej, dopełniają się w ten sposób, że stanowią nierozerwalną  jedność i – jednocześnie – podstawę religii katolickiej. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty – to trzy wcielenia boskie, tak samo ważne i godne czci. Jak wiadomo, Jezus uznawany jest za człowieka, mimo swojego boskiego pochodzenia. Dowiadujemy się o tym między innymi z Ewangelii, ponieważ Pan został zrodzony ze śmiertelnej kobiety. Cielesna powłoka Jezusa oznacza, że – podobnie jak wszyscy inni – doznawał on bólu, smutku i cierpienia fizycznego.

Aby zbawić ludzkość i ofiarować jej możliwość przebywania po śmierci w królestwie Boga, Jezus umarł na krzyżu. W ten sposób dokonał się akt zbawienia, jak podaje Ewangelia według św. Mateusza. Dla chrześcijan jest to niezwykle ważna prawda, stanowiąca niemal największą istotę i tajemnicę wiary. Zbawienie możliwie jest bowiem tylko dzięki straszliwej męce i śmierci Jezusa.

Każdy człowiek został obdarzony przez Boga duszą, czyli najwspanialszą częścią wszystkich ludzi. Dusza jest nieśmiertelna, w przeciwieństwie do ciała. Kiedy umrzemy, zrzucimy jedynie swoją ziemską powłokę, nasza dusza nadal będzie żyła. Powędruje (w zależności od tego, jak postępowaliśmy za życia) do nieba, czyśćca lub piekła. Dlatego też podczas bycia tu, na ziemi, nie warto zbytnio skupiać się na sprawach doczesnych, cielesnych, ponieważ ta powłoka jest nietrwała, śmiertelna.

Ostatnia prawda wiary katolickiej dotyczy łaski Bożej. Jest ona niezbędna, abyśmy mogli zostać zbawieni przez Pana. Jeśli nie otrzymamy jej od Boga, nasza dusza zostanie potępiona. Łaskę otrzymamy wtedy, gdy będziemy żyli zgodnie z nakazami religijnymi.

Prawdy wiary są zatem podstawą religii katolickiej, dotyczą jej założeń, przekonań oraz stanowią punkty odniesienia dla właściwego postępowania.

Podobne wypracowania do Katolicyzm - Główne prawdy wiary - znaczenie, omówienie