Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Łaska uświęcająca - co to jest łaska uświęcająca? Definicja, opis, znaczenie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Kiedy przychodzimy na świat, obarczeni jesteśmy grzechem pierworodnym powstałym z winy Adama i Ewy, którzy złamali Boże przykazanie i będąc w raju, zerwali owoc z drzewa poznania dobra i zła. My, jako potomkowie prarodziców, mamy udział w ich przewinieniu i jesteśmy obarczeni skutkami ich nieposłuszeństwa. Grzech ten powodował, że nikt nie mógł zostać zbawiony.

Jednak Bóg postanowił zawrzeć ponowne przymierze z człowiekiem i naprawić to, co zostało zaprzepaszczone przez prarodziców. Zesłał On Jezusa Chrystusa, Swojego Syna, który poprzez mękę i śmierć zdołał odkupić winy człowieka i umożliwić mu osiągnięcie zbawienia. Niezbędne w tym celu są ustanowione przez Pana sakramenty, dzięki którym uzyskujemy szczególne łaski.

Pierwszym sakramentem przyjmowanym przez dziecko jest chrzest święty. To on pozbawia je grzechu pierworodnego i czyni Dzieckiem Bożym i członkiem wspólnoty Kościoła. Od tego momentu człowiek może znajdować się w stanie łaski uświęcającej, czyli szczególnej bliskości Boga. Łaska ta nie jest wynikiem jakichś szczególnych starań czy zasług, ale po prostu darem Boga, dzięki któremu możemy osiągnąć zbawienie.

Ten dar jest stały, czyli nie można go utracić. Oczywiście,...

Podobne wypracowania