Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Łaska uświęcająca - co to jest łaska uświęcająca? Definicja, opis, znaczenie

Kiedy przychodzimy na świat, obarczeni jesteśmy grzechem pierworodnym powstałym z winy Adama i Ewy, którzy złamali Boże przykazanie i będąc w raju, zerwali owoc z drzewa poznania dobra i zła. My, jako potomkowie prarodziców, mamy udział w ich przewinieniu i jesteśmy obarczeni skutkami ich nieposłuszeństwa. Grzech ten powodował, że nikt nie mógł zostać zbawiony.

Jednak Bóg postanowił zawrzeć ponowne przymierze z człowiekiem i naprawić to, co zostało zaprzepaszczone przez prarodziców. Zesłał On Jezusa Chrystusa, Swojego Syna, który poprzez mękę i śmierć zdołał odkupić winy człowieka i umożliwić mu osiągnięcie zbawienia. Niezbędne w tym celu są ustanowione przez Pana sakramenty, dzięki którym uzyskujemy szczególne łaski.

Pierwszym sakramentem przyjmowanym przez dziecko jest chrzest święty. To on pozbawia je grzechu pierworodnego i czyni Dzieckiem Bożym i członkiem wspólnoty Kościoła. Od tego momentu człowiek może znajdować się w stanie łaski uświęcającej, czyli szczególnej bliskości Boga. Łaska ta nie jest wynikiem jakichś szczególnych starań czy zasług, ale po prostu darem Boga, dzięki któremu możemy osiągnąć zbawienie.

Ten dar jest stały, czyli nie można go utracić. Oczywiście, jeśli człowiek przez całe życie będzie odsuwał się od Boga, może osłabić z Nim kontakt i zaprzepaścić możliwość zjednoczenia z Nim. Wartością łaski uświęcającej jest jednak to, że daje ona możliwość zjednoczenia się z Chrystusem w komunii i ciągłego doskonalenia duchowego.

Tracimy dar łaski uświęcającej, kiedy pozostajemy w stanie grzechu ciężkiego. Nić łączności z Bogiem zostaje wtedy przerwana, jednak należy pamiętać, że Bóg dalej znajduje się blisko nas i czeka, kiedy zdecydujemy się przystąpić do sakramentu pokuty, wyznać grzechy i odnowić swoją przyjaźń z Nim.

Otrzymując rozgrzeszenie, powracamy do stanu łaski uświęcającej, a dodatkowo, przyjmując komunię, dajemy Bogu możliwość pełniejszego przenikania do naszego życia i obdarzania nas wszelakimi łaskami.

Podobne wypracowania do Łaska uświęcająca - co to jest łaska uświęcająca? Definicja, opis, znaczenie