Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Biblia - Stworzenie człowieka i stworzenie świata - opis, interpretacja, streszczenie historii biblijnej

Opis stworzenia świata znajduje się w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju. Dowiadujemy się z niego o powstaniu ziemi i sposobie powołaniu człowieka do życia.

Opis ten jest fundamentalny dla religii i wiary judeochrześcijańskiej. Bóg stworzył świat z niczego, uczynił to dla człowieka z powodu wielkiej miłości do niego. Ufając temu, uznajemy, iż wszystko, co nas otacza, jest pięknym i majestatycznym dziełem Pana.

W Księdze Rodzaju znajdują się dwa opisy stworzenia świata. Pierwszy z nich (Księga Rodzaju 1,1–2,4) odgrywa jednak w tradycji znacznie większą rolę. Opis ten nazywany jest przez badaczy kosmologicznym, ponieważ odnosi się do budowy i konstrukcji wszechświata. Jak już zostało wspomniane, Bóg stworzył świat z niczego. Pierwszego dnia  stworzył światło i oddzielił je od ciemności. Drugiego dnia powstało sklepienie niebieskie, które miało oddzielać wody górne od dolnych. Po wykonaniu tego zadania, Bóg nazwał stworzone sklepienie niebem. Trzeciego dnia Pan stworzył ląd oraz roślinność, która miała bujnie go pokrywać. Czwartego dnia powstały Słońce, Księżyc oraz gwiazdy. Piątego dnia Pan powołał do życia zwierzęta wodne i latające. Miały one zamieszkiwać wody i panować wśród przestworzy i oceanów. Szóstego dnia Bóg stworzył zwierzęta lądowe, a następnie człowieka. Dał mu moc nazywania zwierząt, panowania nad nimi oraz przewodnictwo nad całym wspaniałym światem. Natomiast siódmego dnia Pan Bóg odpoczywał po ciężkiej pracy i podziwiał Swoje dzieło.

Natomiast drugi opis stworzenia świata i człowieka eksponuje nieco inne elementy  (Księga Rodzaju 2,4b–2,5). Możemy wyróżnić tu takie wydarzenia jak: stworzenie świata i człowieka, umieszczenie mężczyzna w rajskim ogrodzie, stworzenie zwierząt i pierwszej kobiety. Opis nie mówi nic o powstaniu wszechświata, nie porusza więc teorii kosmologicznej, jest znacznie uboższy. Stanowi jednak swoiste dopełnienie pierwszego.

Opis stworzenia świata i człowieka jest bardzo ważny z perspektywy religijnej. Po pierwsze –  pokazuje nam, iż jesteśmy dziećmi Bożymi i Bożym dziełem. Pan stworzył świat właśnie dla człowieka, najpierw postarał się o zapewnienie wszystkich dóbr ludziom, a następnie powołał do życia pierwszego mężczyznę. Ten fakt stanowi podstawę naszej wiary. Bóg jest twórcą wszystkiego: począwszy od największych gór, po najmniejszego źdźbła trawy. A jeśli człowiek jest dziełem Pana, to powinien być mu nie tylko wdzięczny, ale również posłuszny.

Nasze życie nie należy tylko do nas, nie my decydujemy o śmierci i kolejach losu ani o naszym pojawieniu się na ziemi. Poprzez opis stworzenia świata Bóg dal nam również wskazówki, jak powinniśmy postępować. Na przykład, skoro On sam siódmego dnia odpoczywał po ciężkiej pracy, tak też powinien czynić człowiek. Niedziela z tego względu uważana jest przez wiernych za dzień święty, który trzeba w sposób należyty i godny celebrować. Podobnie jak Bóg, człowiek musi wtedy odpocząć i powstrzymać się od pracy.

Opis stworzenia świata jest również wspaniałym przykładem opis poetyckiego, wielokrotnie w historii literatury podejmowanego przez rozmaitych twórców.

Podobne wypracowania do Biblia - Stworzenie człowieka i stworzenie świata - opis, interpretacja, streszczenie historii biblijnej