Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Stary Testament - Księga Powtórzonego Prawa - streszczenie, opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Księga Powtórzonego Prawa jest piątą z kolei Księgą Mojżeszową. Należy do pism Starego Testamentu. Nazwa tej księgi nawiązuje do jej treści, ponieważ zawarte jest w niej powtórzenie pewnych zagadnień ze wcześniejszych ksiąg. Podkreślone jest ponownie znaczenie Dekalogu w życiu duchowym wierzących, a także innych, bardzo ważnych zasad religijnych.

Według tradycji Kościoła autorem Księgi Powtórzonego Prawa jest Mojżesz. Dla wyznawców judaizmu oraz chrześcijaństwa ta część Starego Testamentu jest niezwykle istotna, ponieważ opisuje koniec wędrówki Izraelitów i upragnione wejście do Ziemi Obiecanej.

Pierwsze rozdziały Księgi Powtórzonego Prawa przywołują przemowy Mojżesza. Zwracał się on do swojego ludu, zmęczonego już i osłabionego długą wędrówką. Mojżesz, jako wybraniec Boga, musiał podnosić Izraelitów na duchu, dodawać im wiary i doprowadzić do celu. Pierwsza przemowa dotyczyła wydarzeń, które miały miejsce wcześniej. Mojżesz przywołuje historię buntu i zwątpienia wędrowców, którzy zostali ukarani przez Boga, opowiada też o zdobyciu Zajordania. Dalej natomiast udziela ludziom swoistych wskazówek, radzi zachowywać przykazania Boże i unikać bałwochwalstwa. Przypomina także, jak ogromnie...

Podobne wypracowania