Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Kalwinizm - ogólna charakterystyka religii. Geneza, historia, zasady wiary kalwinizmu

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Kalwinizm to jeden z nurtów protestanckich w chrześcijaństwie, które uformowały się bezpośrednio na skutek działań reformacyjnych. Jego historia sięga Huldrycha Zwingliego (jeden z pierwszych reformatorów), ale ostateczny kształt kalwinizmowi nadał Jan Kalwin (1509–1564). W 1536 (a więc 5 lat po śmierci Zwingliego) wydal on dzieło zatytułowane  „O wychowaniu chrześcijańskim” zawierające podstawy nowego wyznania. Najpełniej zostały one wyłożone w późniejszej publikacji („Nauka religii chrześcijańskiej” – 1559–1560). Mniej więcej w tym samym czasie doszło do wyodrębnienia się z kalwinizmu jego pomniejszych nurtów: węgierskiego (1559), francuskiego (1559), szkockiego (1560), belgijskiego (1561) oraz helweckiego (1566). Prądy te różniły się nieznacznie, głównie w obrębie dogmatów.

Wielki wpływ na ostateczny kształt kalwinizmu miał Synod w Dortrechcie (1618–1619). Kilka lat przed nim (1610) zwolennicy Jakuba Arminiusa (Armenszoona,), których określano mianem arminian, ogłosili swoje poglądy. Jednak były one na tyle kontrowersyjne, iż postanowiono zwołać wielki synod i skonfrontować ich nauczanie z Pismem Świętym. Synod uznał ich poglądy za szkodliwe i, widząc...

Podobne wypracowania