Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

„Nie możecie służyć Bogu i mamonie” (Łk 16, 13) - zinterpretuj słowa Jezusa i rozwiń temat

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Ewangelia wg św. Łukasza przybliża przypowieść, którą Jezus opowiedział Uczniom jako pouczenie. Była to historia o obrotnym rządcy, który oskarżony został przez człowieka, dla którego pracował, o trwonienie jego majątku. Rządca więc w przemyślny sposób wyszedł z niełatwego położenia. 

Na podstawie tej przypowieści Jezus nauczał Apostołów, by nie poddawali się władzy pieniądza, ponieważ żaden sługa nie może służyć dwóm panom. Gdyby ktoś poważył się mieć nad sobą dwóch panów, wtedy jeden z nich musiałby stać się znienawidzonym, a drugiego otaczałby miłością, jeden byłby dla niego najważniejszy, ale drugim wzgardziłby.

Jezus powiedział wyraźnie, że nie można mieć przed sobą Boga i pieniądza jako priorytetów. Mamona jest czymś niegodziwym, przybliża Nauczyciel, ponieważ bardzo łatwo przywiązuje do siebie człowieka. Dodatkowo osoba taka używa pieniędzy w złych celach.

Groźba opętania przez pieniądz zgodnie ze słowami Ewangelii wiąże się z odejściem od Boga, ponieważ nie można służyć dwóm panom. Jeśli człowiek tak bardzo kocha mamonę, jej podporządkowuje swe całe życie, tym samym przestaje dostrzegać wszystko inne, w tym samego Ojca.

Jedynie całkowite oddanie swej egzystencji...

Podobne wypracowania