Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

„Nie możecie służyć Bogu i mamonie” (Łk 16, 13) - zinterpretuj słowa Jezusa i rozwiń temat

Ewangelia wg św. Łukasza przybliża przypowieść, którą Jezus opowiedział Uczniom jako pouczenie. Była to historia o obrotnym rządcy, który oskarżony został przez człowieka, dla którego pracował, o trwonienie jego majątku. Rządca więc w przemyślny sposób wyszedł z niełatwego położenia. 

Na podstawie tej przypowieści Jezus nauczał Apostołów, by nie poddawali się władzy pieniądza, ponieważ żaden sługa nie może służyć dwóm panom. Gdyby ktoś poważył się mieć nad sobą dwóch panów, wtedy jeden z nich musiałby stać się znienawidzonym, a drugiego otaczałby miłością, jeden byłby dla niego najważniejszy, ale drugim wzgardziłby.

Jezus powiedział wyraźnie, że nie można mieć przed sobą Boga i pieniądza jako priorytetów. Mamona jest czymś niegodziwym, przybliża Nauczyciel, ponieważ bardzo łatwo przywiązuje do siebie człowieka. Dodatkowo osoba taka używa pieniędzy w złych celach.

Groźba opętania przez pieniądz zgodnie ze słowami Ewangelii wiąże się z odejściem od Boga, ponieważ nie można służyć dwóm panom. Jeśli człowiek tak bardzo kocha mamonę, jej podporządkowuje swe całe życie, tym samym przestaje dostrzegać wszystko inne, w tym samego Ojca.

Jedynie całkowite oddanie swej egzystencji Bogu jest drogą prawdziwą. Droga wyznaczona przez fałszywy blask pieniądza, to droga prowadząca donikąd. Pieniądze zaślepiają ludzi tak bardzo, że przestają się dla nich liczyć sprawy, które są sensem ziemskiego czasu – przyjaźń, miłość, bezinteresowność, uczciwość, rodzina – czyli to wszystko, co prowadzi do Boga.

Bardzo często człowiek przez całe życie odrzucający dobra duchowe w pogoni za materialnymi w jesieni życia budzi się z letargu, w który wprowadziła go mamona i ma wielkie wewnętrzne poczucie pustki, ponieważ wiele spraw odeszło bezpowrotnie i nie da się ich przeżyć na nowo lub  naprawić. Pieniądz potrafi kusić tak skutecznie, że życie staje się tylko namiastką tego prawdziwego, które dał nam Bóg, abyśmy trwali w nim jak najpełniej.   

Podobne wypracowania do „Nie możecie służyć Bogu i mamonie” (Łk 16, 13) - zinterpretuj słowa Jezusa i rozwiń temat