Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Lista wypracowań w kategorii filozofia - strona 8

 • Omnipotencja - definicja, charakterystyka. Omnipotencja państwa

  Omnipotencja to pojęcie abstrakcyjne, synonimiczne do wszechmocy oraz wszechwładzy. W ujęciu filozoficznym oznacza przekonanie jednostki do bycia nieśmiertelną i wszechwiedzącą. To cecha charakteryzująca osoby o wybujałym ego i pewności co do własnej potęgi. Elementem stałym przy rozważaniach kwestii omnipotencji jednostki było występowanie... »

 • Prawa człowieka - Godność człowieka - definicja, pojęcie, znaczenie. Godność człowieka w Konstytucji RP

  Zagadnienie „godności człowieka” wydaje się być dość proste – każdy rozumie to pojęcie na własny sposób, jednak nie są to spostrzeżenia na tyle odległe, by budzić problemy natury znaczeniowej. Niemniej jednak, warto zastanowić się, czy aby na pewno dobrze postrzygamy kwestię godności człowieka. Okazuje się bowiem, że... »

 • Gaston Bachelard - biografia, życiorys

  Gaston Bachelard urodził się 27 czerwca 1884 roku we Francji. Pierwsze lata jego życia były naprawdę zwyczajne. Wychowywał się w przeciętnej, mieszczańskiej rodzinie.Źródła historyczne skupiają uwagę przede wszystkim na dorobku naukowym filozofa oraz na jego działalności. Niewiele zatem wiadomo o życiu prywatnym mężczyzny. W latach... »

 • Heraklit z Efezu - poglądy, filozofia. Heraklityzm

  Heraklit z Efezu urodził się prawdopodobnie w roku 540 p.n.e., w Efezie. Jeśli idzie o jego rodzinę i dorastanie, niewiele możemy dziś na ten temat powiedzieć. Wiadomo jedynie, że rodzina wywodziła się z zamożnej warstwy społecznej. Nie można również stwierdzić, czy filozof pobierał nauki u innych uczonych. Sam Heraklit twierdził, że był... »

 • G.W.F. Hegel - filozofia, poglądy

  Georg Wolfgang Friedrich Hegel był pochodzącym ze Szwabii filozofem, który żył i tworzył w XIX wieku. Jego system filozoficzny zdobył ogromną popularność nie tylko w ojczyźnie myśliciela, ale na całym świecie.Celem filozofa było ujęcie wszystkich zagadnień, które poruszała filozofia i znalezienie jednej zasady, według... »

 • Jacques Derrida - biografia, życiorys

  Jacques Derrida urodził się 15 lipca 1930 roku w El-Biar w Algierii. Przyszedł na świat w żydowskiej rodzinie. Od rodziców otrzymał imię Jackie, ale w młodości postanowił zmienić je na bardziej dostojne.Początki jego edukacji nie były łatwe. Z powodu żydowskiego pochodzenia został wyrzucony ze szkoły. Nie chciał uczyć się w... »

 • Sokrates - filozofia, poglądy

  Jednym z pierwszych filozofów w starożytnej Grecji był Sokrates, nauczyciel samego Platona. Żył on w latach 470 – 399 p.n.e. Powszechnie uznaje się go za jednego z prekursorów budowania swojej filozofii w związku z samym człowiekiem (Sokrates niezwykle często dyskutował z ludźmi, zadawał im różnego rodzaju pytania,... »

 • Herbert Spencer - poglądy

  Herbert Spencer był przedstawicielem organicyzmu a więc poglądu zakładającego, że państwo lub jakiekolwiek społeczeństwo podobne jest do żywego organizmu. Znaczyło to, że do jego prawidłowego funkcjonowania niezbędna jest współpraca wszystkich „organów”, czyli instytucji społecznych. Jeśli jeden z nich będzie działało... »

 • Hannah Arendt - biografia, życiorys

  Jedna z najsłynniejszych myślicielek politycznych XX wieku. Jej działalność naukowa sytuowała się na styku filozofii, politologii i socjologii. Arendt urodziła się w 1906 roku w niemieckim Linden. Pochodziła z zamożnej rodziny pruskich Żydów, dzieciństwo spędziła w Królewcu. Od 1924 roku studiowała filozofię, teologię i grekę w... »

 • Tomasz z Akwinu - biografia, życiorys

  Tomasz z Akwinu (Thoma de Aquino) - urodził się w miejscowości Roccasecca w Królestwie Neapolu w roku 1225, a zmarł 7 marca roku 1274. Był włoskim teologiem, zakonnikiem i filozofem tradycji scholastycznej. Był ojcem założycielem tomizmu. Tomasz młodość spędził pod opieką swojego wuja - Siibalda, który był opatem w klasztorze na... »