Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Konwencje - Konwencje haskie (1907) - cel, treść, skutki

Konwencje haskie jest to ogólna nazwa zbioru pięciu umów zawieranych w Hadze. Jedną z nich jest dokument podpisany 18 października 1907 roku. Podczas tej konferencji przyjęto trzynaście konwencji, jednak nie ratyfikowano ostatniej – utworzenia Międzynarodowego Trybunału Łupów. . Rozszerzyła ona zakres trzech konwencji z 29 lipca 1899 roku dotyczących:

1. I Konwencja haska – pokojowe rozstrzyganie międzynarodowych sporów ,
2. II Konwencja haska – zastosowanie Konwencji genewskiej z 1864 roku do wojny na morzu,
3. III Konwencja haska – określenie norm, zwyczajów i praw podczas wojny.

III konwencja z 1907 roku składa się z 8 artykułów, a zaczyna się od słów: „Uważając, że dla zabezpieczenia stosunków pokojowych ważnym jest, aby kroki nieprzyjacielskie nie rozpoczynały się bez uprzedniego zawiadomienia, że ważnym jest również, aby stan wojny był notyfikowany bez zwłoki mocarstwom neutralnym (...)” . W I Artykule mowa o konieczności wypowiedzenia wojny przed podjęciem kroków wojennych. Państwa neutralne muszą jak najprędzej dowiedzieć się o wypowiedzeniu wojny (nie ma możliwości, by to państwo nie dowiedziało się). Konwencja, o której mowa, jest otwarta...

Podobne wypracowania