Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Konwencje - Konwencje haskie (1907) - cel, treść, skutki

Konwencje haskie jest to ogólna nazwa zbioru pięciu umów zawieranych w Hadze. Jedną z nich jest dokument podpisany 18 października 1907 roku. Podczas tej konferencji przyjęto trzynaście konwencji, jednak nie ratyfikowano ostatniej – utworzenia Międzynarodowego Trybunału Łupów. . Rozszerzyła ona zakres trzech konwencji z 29 lipca 1899 roku dotyczących:

1. I Konwencja haska – pokojowe rozstrzyganie międzynarodowych sporów ,
2. II Konwencja haska – zastosowanie Konwencji genewskiej z 1864 roku do wojny na morzu,
3. III Konwencja haska – określenie norm, zwyczajów i praw podczas wojny.

III konwencja z 1907 roku składa się z 8 artykułów, a zaczyna się od słów: „Uważając, że dla zabezpieczenia stosunków pokojowych ważnym jest, aby kroki nieprzyjacielskie nie rozpoczynały się bez uprzedniego zawiadomienia, że ważnym jest również, aby stan wojny był notyfikowany bez zwłoki mocarstwom neutralnym (...)” . W I Artykule mowa o konieczności wypowiedzenia wojny przed podjęciem kroków wojennych. Państwa neutralne muszą jak najprędzej dowiedzieć się o wypowiedzeniu wojny (nie ma możliwości, by to państwo nie dowiedziało się). Konwencja, o której mowa, jest otwarta i mogą przystępować do niej nowi sygnatariusze. Wypowiedzenie umowy musi zaś nastąpić pisemnie.

IV konwencja dotyczy sposobu prowadzenia wojny na lądzie. Składa się z 9 artykułów i załącznika w postaci „Regulaminu dotyczącego praw i zwyczajów wojny lądowej”. Obowiązuje ona tylko państwa-strony, z zastrzeżeniem, że wszystkie strony walczące muszą być sygnatariuszami Konwencji. Wyszczególnione są też wszystkie kroki na drodze ku ratyfikacji.

V konwencja dotyczy zachowania się mocarstw neutralnych. Składa się z 25 artykułów. Mowa w nich o nienaruszalności terytorium państw neutralnych, prawach i obowiązkach państw neutralnych, zakazach dotyczących państw walczących, ratyfikacji, przystąpienia do konwencji, wystąpienia z konwencji.

Konwencja z 1907 roku wniosły istotne zmiany do zasad i norm obowiązujących w czasie wojny. Określiła dokładnie sposoby prowadzenia wojny na lądzie, rozstrzygania konfliktów, zachowania się państw, które chcą pozostać neutralne itd.

Podobne wypracowania do Konwencje - Konwencje haskie (1907) - cel, treść, skutki