Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Motywy franciszkańskie w literaturze różnych epok - opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Żywot św. Franciszka został spisany w średniowieczu, jednak jego obecność w kulturze Europejskiej trwa nieprzerwanie do dziś. Życie św. Franciszka stało się inspiracją dla wielu twórców późniejszych pokoleń, nawiązywano do jego życia i głoszonej filozofii. Postawa franciszkańska zyskała wielu naśladowców, niektórzy wybrali życie zakonne, by stosować się ściśle do wyznaczonych przez niego reguł, inni zaś stosują je w swoim świeckim życiu. Św. Franciszek stawiał sobie za wzór Jezusa, był wierny Jego przykazaniom. Dopóki żył, św. Franciszek wywierał na ludzi wpływ bezpośredni, rozmawiał z nimi, głosił Słowo Boże, a przede wszystkim świecił przykładem. Jednak po śmierci nadal był obecny poprzez pamięć, jaka po nim została. Oczywiście jego żywot obrósł w legendę, jednak najistotniejsze jest to, co przetrwało z jego nauki określanej dziś mianem franciszkanizmu.

Franciszkanizm to system etyczny, postawa oparta na miłości do bliźniego, uwielbieniu Boga i dzieła Jego stworzenia, pokorze i ubóstwie. To właśnie te etyczne podstawy systemu franciszkańskiego sprawiły, że jest on stale obecny, także w polskiej literaturze.

Średniowieczna literatura charakteryzowała się religijnością, nic więc dziwnego, że postać św....

Podobne wypracowania