Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Awangarda Krakowska - dokonaj charakterystyki Awangardy Krakowskiej

W dwudziestoleciu międzywojennym - epoce literackiej, której cezury stanowią dwie wielkie wojny; rozpoczyna się w 1918, a kończy wybuch II wojny światowej we wrześniu 1939 - pisarze zrzeszali się wokół redagowanych przez siebie czasopism.

Wokół krakowskiego pisma „Zwrotnica” (pełny tytuł brzmi: „Zwrotnica. Kierunek: sztuka teraźniejszości” działała w latach 1922 - 1927 grupa pisarzy wyznających teorie programowe Tadeusza Peipera, który w 1922 roku ogłosił swój poetycki manifest.  Jego postulat 3xM (miasta, masa, maszyna) awangardziści uczynili swoim hasłem programowym. Peiper był także redaktorem „Zwrotnicy”, w której publikowali także Julian Przyboś, Adam Ważyk czy Jan Brzękowski.

Nazwa ugrupowania pochodzi od francuskiego słowa „avant-garde”, oznaczającego w terminologii wojskowej przednią straż. Tak więc poeci już w samej nazwie wyznaczyli sobie pewne cele, takie jak dynamika, poszukiwanie nowych form ekspresji, łamanie obowiązujących standardów czy parcie do przodu. Program Awangardy krakowskiej wskazywał na następujące czynniki: tematyka poezji powinna oscylować wokół miasta, techniki, wychwalać potęgę urbanizmu. Uważano, że literatura powinna służyć społeczeństwu - artystę postrzegano jako rzemieślnika, którego materiałem jest słowo. Pojawił się postulat współbrzmienia poezji z rzeczywistością. Ponadto zerwano z romantycznym światopoglądem, odrzucono także romantyczną wizję poety na rzecz opisywania rzeczywistości. Postulowano ekonomiczność i zwięzłość języka poetyckiego, dostrzeżono wagę języka oraz zwrócono uwagę na znaczenie słowa. Uważano, że należy jak największą liczbę znaczeń zawszeń w tekście stosunkowo niewielkim objętościowo. Awangardziści wytworzyli nowy typ metafory, którą rozumiano jako związek pojęciowy tworzący poetycką rzeczywistość.

Podobne wypracowania do Awangarda Krakowska - dokonaj charakterystyki Awangardy Krakowskiej