Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Czego mógłby się nauczyć współczesny człowiek od ludzi średniowiecza?

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Na ukształtowanie średniowiecznych wzorców osobowych miały wpływ trzy pojęcia: średniowieczny uniwersalizm, który polegał na dążeniu do ujednolicenia całości życia społecznego, politycznego i kulturalnego epoki, dominacja religii oraz umocnienie się ustroju feudalnego. 

Owe wzorce osobowe, po dziś dzień stanowią postaci godne naśladowania, a należały do nich: ideał władcy, ideał świętego i ascety oraz ideał rycerza. Ideał władcy, pomimo upłynięcia kilkunastu wieków, nadal jest aktualny i współcześni monarchowie mogliby wiele zaczerpnąć ze średniowiecznych ideałów sprawowania władzy. Ówcześni władcy cechowali się odwagą, męstwem, mądrością, wiernością wobec Boga, wobec samego siebie, wierzyli w sprawiedliwość oraz troszczyli się o poddanych. Dzisiejszy ideał władcy odbiega od średniowiecznych standardów. Ideał świętego im ascety określał w wiekach średnich reguły życia pobożnego człowieka, który poprzez pokutę, cierpienie, ubóstwo oraz dobre uczynki przygotowywał się do śmierci, która miała być dla niego przepustką do życia wiecznego w niebie. Ascecie cały czas towarzyszyła maksyma ,,memento mori”, czyli osoba taka cały czas pamiętała o czekającej ją śmierci, żyła więc tak, by być na nią najlepiej...

Podobne wypracowania