Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Szatan - kim jest Szatan? Definicja, historia, działanie. Szatan w Biblii

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Szatan na początku był jednym z aniołów znajdujących się po stronie Boga. Tak jak każda istota, obdarzony był wolną wolą, którą wykorzystał, by sprzeciwić się swojemu Stwórcy.

Pycha była jednym z największych grzechów Szatana i to ona skłoniła go do odwrócenia się od Boga i pragnienia prowadzenia życia według własnych reguł. Szatan nie chcąc dłużej żyć w przyjaźni z Najwyższym, zbuntował się przeciwko Niemu i pociągnął za sobą niektóre anioły. Karą za nieposłuszeństwo było wygnanie z nieba, Szatan więc objął odtąd inne miejsce bytowania, zwane piekłem, Szeolem, otchłanią itp.

Diabeł jest odpowiedzialny za wszelkie zło na świecie i stara się nakłaniać ludzi, by tak samo jak on zbuntowali się przeciwko Bogu. Za jego sprawą na świecie istnieje śmierć, która jest wynikiem grzechu. Jednak jego działalność będzie trwała tylko do dnia Sądu Ostatecznego. Później, tak jak wszyscy ludzie, zostanie on osądzony przez Boga.

Jego imię z języka perskiego oznacza „przeciwnik”. W Biblii występuje on jako określenie funkcji (wróg Boga), albo jako nazwa jednego z upadłych aniołów, albo jako imię własne oznaczające wodza wszystkich złych duchów. Inne określenia to np. upadły anioł, zły, diabeł....

Podobne wypracowania